วันอังคารที่  26 กันยายน 2560 เวลา 09:02 น.
 • 19:23 น. Listen

  เปิดแผนกคดีละเมิด-คดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด  

   
   
  เปิดแผนกคดีละเมิด-คดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด
   
                                  
  17 ก.พ.2560 ที่ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ - นายสมชาย งามวงศ์ชน โฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่าวันที่20 ก.พ.60 ศาลปกครองเปิดทำการแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น และแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด โดยการจัดตั้งแผนกคดีทั้งสองแผนกคดีดังกล่าวเป็นไปตาม มติการประชุมของ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) เมื่อวันที่ 18 ม.ค.60 และเพื่อให้การจัดตั้งแผนกคดีตามมติที่ประชุม ก.ศป.ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด จึงได้มีประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้อง 6 ฉบับ ประกอบด้วย ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด ,ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน ในศาลปกครองสูงสุด, ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา 
                                                                                
  “นอกจากนี้ ยังได้มีการ ออกคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด และแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินใน ศาลปกครองสูงสุด ,ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด และ ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด โดยมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเช่นกันในวันนี้ ที่ 17 ก.พ.60” โฆษกศาลปกครอง กล่าว 
                       
  นายประวิตร บุญเทียม รองโฆษกศาลปกครอง กล่าวว่า การจัดตั้ง แผนกดังกล่าวขึ้นมาในศาลปกครองสูงสุดก็เพื่อประโยชน์การบริหารจัดการคดีที่จะมีองค์คณะตุลาการซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ขณะที่สิทธิในการฟ้องคดีก็ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นเดิม   
                                         

  วันที่โพสข่าว : 17 กพ. 2560 เวลา 19:23 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.