วันอังคารที่  26 กันยายน 2560 เวลา 23:19 น.
 • 14:22 น. Listen

  “อภิสิทธิ์”นำทีมปชป.ถกปรองดอง       

       
       
     
      
  พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะโฆษกในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในชุดคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวภายหลัง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค เดินทางเข้าหารือ พูดคุยกับคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มีพล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน เพื่อร่วมสร้างแนวทางความสามัคคีปรองดองพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะตามกรอบ 10 ประเด็น ที่คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) กำหนดว่า วันนี้ถือเป็นวันที่ 4 ที่คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในชุดคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยวันนี้เป็นคิวของพรรคประชาธิปัตย์ โดยก่อนหน้านั้นได้เชิญ พรรคประชากรไทย พรรครวมพลัง พรรคไทยมหารัฐพัฒนา พรรคชาติไทยพัฒนา
      

  พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า สำหรับบรรยากาศการพูดคุยทั้งหมดได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และพรรคการเมืองมีการเตรียมข้อมูลมาเป็นอย่างดีเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น และพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ มีข้อสรุปข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ในด้านการเมือง โดยมองปัญหาหลักในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้มองว่าในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้มีปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่คน ประชาชนไม่ไว้วางใจนักการเมือง เนื่องจาก นักการเมืองไม่เคารพสิทธิ์และรับฟังกันและกัน ภายใต้รัฐธรรมนูญ และขาดสปิริตความรับผิดชอบ
      
  ส่วนความขัดแย้งทางการเมือง ถือเป็นปัญหาหลักของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น มีการระดมทุนก่อให้เกิดนายทุนพรรคและเกิดการตอบแทนกัน ดังนั้นการปฏิรูปการเมืองจึงมองว่ามีความสำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการก่อน โดยพรรคการเมืองมีข้อเสนอว่าประชาธิปไตยต้องเดินคู่กับหลักนิติธรรมและรัฐบาลต้องมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ไม่ใช่ไม่มีข้อจำกัด พร้อมทั้งไม่ก้าวก่ายแทรกแซงองค์กรอิสระ และมีกลไกบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรอิสระด้วย ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพและไม่ถูกแทรกแซง พร้อมทั้งต้องสร้างการเรียนรู้และยอมรับของประชาชน ในสิทธิหน้าที่ของตัวเอง ร่วมกันพัฒนาระบบเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม และมีส่วนร่วมในการควบคุมอำนาจรับด้วย และทุกฝ่ายต้องเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องความไม่สุดโต่ง มีความพอประมาณมีเหตุผลรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันรับรู้ว่าอะไรที่จะเป็นจุดเสี่ยง

     

  วันที่โพสข่าว : 17 กพ. 2560 เวลา 14:22 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้