วันอังคารที่  17 ตุลาคม 2560 เวลา 18:28 น.
 • 21:10 น. Listen

  ครม.เห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายงบฯโครงการตำบลละ5ล้าน

  เมื่อวันที่  29 มี.ค.2559 เวลา 16.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบขยายเวลาโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท สำหรับโครงการที่ต้องขอใช้พื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่อุทยานซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันกำหนด จึงให้ขยายเวลาเป็น 30 ก.ย. 2559 นอกจากนี้ในส่วนของการดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันแต่อยู่ในขั้นตอนจองเงินในระบบ(PO) คือขั้นของการหาผู้รับจ้างงานได้แล้วเพียงแต่เบิกจ่ายไม่ทัน เช่น เนื้องานที่ต้องใช้คอนกรีต ซึ่งมีขั้นตอนมากหลายขั้นตอน ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน เป็นต้น ก็ให้ดำเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นกระบวนการ แต่ต้องไม่เกินไม่เกิน 30 มิ.ย. 2559 ทั้งนี้เพื่อให้ดำเนินโครงการต่อไป และเพื่อให้เม็ดเงินลงไปสู่ในระบบ เกิดประโยชน์กับประชาชน ผู้ประกอบการ เกิดการจ้างงานในพื้นที่จึงต้องขยายเวลาการเบิกจ่ายดังกล่าว
         
  พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบตามที่กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) ขอขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา โดยขยายระยะเวลาอีกตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 – 31 ธ.ค.59 เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการก่อนหน้านี้แล้ว โดยกำหนดวงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนี้ใช้วงเงินสินเชื่อไปเพียง 5,400 ล้านบาท ยังเหลือวงเงินสินเชื่ออยู่ แต่ระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอขยายระยะเวลาเพิ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 -31 ธ.ค. 59 โดยใช้วงเงินที่เหลือ มีระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่เริ่มโครงการคือ 1 เม.ย. 59 – 31 ธ.ค. 59 ระยะเวลาใช้คืนไม่เกิน 12 เดือน แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. 60 โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ตั้งงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สถาบันเกษตรกรร้อยละ 3 แต่สถาบันเกษตรกรต้องเสียดอกเบี้ยเองร้อยละ 1 และจ่ายค่าเบี้ยประกันอีก 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยครม.เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการดีที่ทำให้สถาบันเกษตรกรไม่ผลิตยางล้นตลาด ทำให้ราคายางไม่ตกต่ำ จึงเห็นชอบให้อนุมัติโครงการดังกล่าว

  วันที่โพสข่าว : 29 มีค. 2559 เวลา 21:10 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!