วันศุกร์ที่  20 ตุลาคม 2560 เวลา 21:32 น.
 • 14:44 น. Listen

  ทนาย“ศิริพร”ลูกสาวคนโต“แม่ประนอม”ปัดตอบการเปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้น  


   

   
  จากกรณีที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด และข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น พบข้อเท็จจริงว่า ตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้ง ปี 2524 -2548 นางศิริพร แดงสุภา นายศิริชัย ภาษาประเทศ สามี ถือครองหุ้นใหญ่อันดับ 1 ร่วมกันมาตลอด ขณะที่นางประนอม ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 2 ต่อมาวันที่ 1 ก.ย.2548 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ราย คือ นางสาวอุรชา ภาษาประเทศ และนางสาวธนาภรณ์ ภาษาประเทศ เข้ามาถือหุ้น แทนนางสาวศิริพร และนางฉวีวรรณ วงศ์ประดิษฐ์ ที่ถอนชื่อออกไป ก่อนที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 18 พ.ย.52 จำนวนผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 5 คน นางศิริพร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่เพียงผู้เดียว ขณะที่หุ้นส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในความครองของคนสกุล ภาษาประเทศ (สามีและลูกของนางศิริพร) ไม่ปรากฎคนนามสกุล แดงสุภา เข้ามาร่วมถือหุ้นแม้แต่คนเดียว


  ด้านนายทวิชา หวังโภคา ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ นางศิริพร แดงสุภา และนายสุชาติ บุตรสาวและบุตรเขย กล่าวถึงกรณีนี้ว่า ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดถึงที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ เพราะเป็นรายเอียดของคดี ส่วนในวันที่ 4 เมษยน 2559 นี้ ศาลจังหวัดนครปฐม นัดไต่สวนคดีที่นางประนอม แดงสุภา อายุ 87 ปี เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนางศิริพร แดงสุภา บุตรสาวคนโต, นายสุชาติ ภาษาประเทศ สามีของนายศิริพร และนายกำธร ประยูรสตางค์ เป็นจำเลยที่ 1-3 ต่อศาลจังหวัดนครปฐม ในความผิดเกี่ยวกับเอกสาร, ฉ้อโกงและความผิดต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา264, 265, 267, 268, 137, 341 ประกอบมาตรา 83


  โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 1-26 ธันวาคม 2557 จำเลยทั้งที่ 1-3 ร่วมกันปลอมลายมือชื่อโจทก์และหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายศิริชัย สามี ว่ามอบอำนาจให้จำเลยที่ 3 โอนที่ดิน 9 แปลงให้แก่จำเลยที่ 1 แล้วจำเลยที่ 3 ได้ไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินจนหลงเชื่อและดำเนินการโอนที่ดิน 9 แปลง ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ให้จำเลยที่ 1 ซึ่งการกระทำนั้นทำให้โจทก์และกองมรดกของนายศิริชัย สามี ได้รับความเสียหาย จึงขอให้ลงโทษตามกฎหมาย


  ภายหลังมีการไต่สวนมูลฟ้องโจทก์แล้ว ศาลจังหวัดนครปฐม จึงได้มีคำสั่งวันที่ 16 กันยายน 2558 ให้ประทับรับฟ้องเฉพาะนางศิริพร บุตรสาวคนโตจำเลยที่ 1 และนายกำธร จำเลยที่ 3 เฉพาะความผิดฐานผู้ใดทำเอกสารปลอมหรือแก้ไขตัดทอนหรือประทับตราปลอมโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน มาตรา 264, ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ มาตรา 265, ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารปลอม มาตรา 268 และผู้ใดทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง มาตรา 341


  แต่ความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 267 และความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 ความผิดทั้งสอง รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย โจทก์จึงไม่อาจฟ้องจำเลยทั้งสาม ในความผิดทั้งสองฐานนี้ได้ จึงให้ประทับรับฟ้องเฉพาะมาตรา 264, 265, 268 และ 341 ส่วนนายสุชาติ จำเลยที่ 2 ทางไต่สวนของโจทก์ไม่ปรากฏว่าได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 และ 3 กระทำผิดตามฟ้องจึงให้ยกฟ้อง แต่ภายหลังนางประนอม โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ซึ่งเบื้องต้นศาลวินิจฉัยเห็นว่าโจทก์ได้มอบอำนาจจึงอนุญาตให้ถอนฟ้อง แต่ต่อมานางประนอมโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลใหม่ว่า ไม่ได้ถอนฟ้องโดยสมัครใจ ศาลจึงนัดไต่สวนกรณีดังกล่าวในวันที่ 4 เมษายนนี้ โดยในวันดังกล่าว นายทวิชา ระบุว่า นางศิริพร จะเดินทางมาที่ศาลด้วย 

  วันที่โพสข่าว : 29 มีค. 2559 เวลา 14:44 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!