วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 09:29 น.
 • 14:24 น. Listen

  กรมชลประทานเดินหน้าสูบน้ำจากแม่โขงยาวถึงเดือนพ.ค.

   
  นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ในเขตอ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำทั้งการอุปโภคบริโภค การผลิตประปา และการเกษตรกรรมนั้น กรมชลประทานได้เตรียมการแก้ไขปัญหา โดยการวางแนวทางการใช้น้ำจากน้ำที่จะระบายลงแม่น้ำโขงและรวมถึงน้ำในแม่น้ำโขงในช่วงฤดูแล้ง ด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำชั่วคราวสูบทอย 1 แห่ง เพื่อทำหน้าที่สูบน้ำจากบริเวณปากลำห้วยหลวง ซึ่งเป็นจุดที่น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้ามาสู่ลำห้วย ก่อนนำน้ำมาเก็บกักไว้ด้านหน้าประตูระบายน้ำห้วยหลวง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรยังชีพ
   

  กรมชลประทาน ได้เริ่มสูบน้ำมาตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.59 เป็นต้นมา และจะไปสิ้นสุดการสูบน้ำในวันที่ 10 พ.ค.59 ปัจจุบันสามารถสูบน้ำมาเก็บกักไว้ในบริเวณหน้าประตูระบายน้ำห้วยหลวง ได้มากกว่า 9.88 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว โดยมีเป้าหมายที่จะเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ให้ได้มากกว่า 47 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำนี้จะสามารถส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูแล้งได้ประมาณ 12,000 ไร่ รวม 8 หมู่บ้าน 3 ตำบลของอ.โพนพิสัย และยังจะเป็นแหล่งน้ำสำหรับสนับสนุนการผลิตประปา เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน 2 ตำบลของอ.โพนพิสัยอีกด้วย
   

  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่งคงด้านการใช้น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในลุ่มน้ำห้วยหลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมชลประทานได้วางแผนดำเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำทั้งฤดูน้ำหลากและฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย การก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง เพื่อสูบน้ำจากลำห้วยหลวงระบายลงสู่แม่น้ำโขง ในช่วงฤดูน้ำหลาก และช่วงที่ขาดแคลนน้ำในฤดูฝน จะสูบน้ำเพื่อนำน้ำจากแม่น้ำโขงเข้ามายังลำห้วยหลวง 


  สำหรับเสริมน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน การก่อสร้างพนังกั้นน้ำช่วงที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยหลวง ความยาวรวม 47.02 กิโลเมตร เพื่อป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวเขตน้ำท่วม และช่วยควบคุมปริมาณน้ำและรับน้ำในช่วงน้ำหลาก ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำโขงต่อไป การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำตามลำน้ำห้วยหลวงและลำน้ำสาขาจำนวน 15 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำ และการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทานขนาดกลาง ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานกว่า 315,000 ไร่ สำหรับใช้กระจายน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในเขตจังหวัดหนองคายและอุดรธานีด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติโครงการภายในปี 2559 นี้ สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว อยู่ระหว่างการศึกษาการนำน้ำจากแม่น้ำโขง เพื่อสนับสนุนการเกษตรกรรมและอาจนำน้ำไปช่วยในลุ่มน้ำใกล้เคียง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2559 นี้ด้วย

  วันที่โพสข่าว : 29 มีค. 2559 เวลา 14:24 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!