วันเสาร์ที่  23 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น.
 • 19:50 น. Listen

  กทม.ระดมกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

     นางเบญทราย กียปัจจ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2559 ในวันนี้ (28 มี.ค.) ซึ่งม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ดังนี้


  สำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) ได้รายงานมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (11- 17 เม.ย.59) โดยสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา คือ การขับรถเร็วการไม่สวมหมวกนิรภัย การขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดและการเมาสุรา จึงได้มอบหมายให้เตรียมการจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของกรุงเทพมหานคร ขึ้น ณ สำนักการจราจรและขนส่ง รวมทั้งดำเนินโครงการ“รณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ 


  โดยแจกแผ่นพับ เอกสาร ตามชุมชน บริเวณ สี่แยก บริเวณทางขึ้นทางด่วน และร่วมกับศูนย์แท็กซี่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งดำเนินโครงการ“เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่” เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรจากผู้ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ (เมาแล้วขับ) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนตรวจสอบและทำความสะอาดพร้อมแก้ไขและจัดซ่อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร พร้อมจัดหน่วย BEST จำนวน 4 หน่วย สำหรับจัดซ่อมสัญญาณไฟจราจร และซ่อมป้ายเครื่องหมาย ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถ BRT ท่าเทียบเรือ ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง ตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และเผยแพร่ข้อความรณรงค์วินัยจราจรผ่านป้ายจราจรอัจฉริยะ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่และหน่วยซ่อมเร่งด่วนประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง

   
  สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ และอปพร. พร้อม รถกู้ภัยประจำจุดเสี่ยง บริเวณสี่แยกสำคัญ และเตรียมความพร้อม ด้านเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ประจำที่ตั้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน และสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ประจำจุดเฝ้าระวังต่างๆ จำนวน 85 จุด ประกอบด้วย สถานีดับเพลิงหลัก 35 สถานี สถานีดับเพลิงย่อย 12 สถานี ฐานปฏิบัติการจำนวน 1 ฐาน จุดเฝ้าระวัง จำนวน 35 จุด ศูนย์อปพร. กทม. 2 จุด ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 59 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 17 เม.ย. 59 เวลา 08.00น.
   

  สำหรับสำนักการโยธา (สนย.) ตรวจสอบจุดที่มีการก่อสร้าง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จัดหน่วยซ่อมเร็วเข้าตรวจสอบเส้นทางเดินรถ และจัดหน่วยบรรเทาสาธารณภัย และเครื่องจักรกลหนัก สำนักอนามัย (สนอ.) นอกจากการจัดตรียมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน และอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับการดำเนินดำเนินต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดกิจกรรมตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฝ้าระวังตรวจสอบ กวดขัน สถานประกอบการอาหารร้านอาหาร ซุปเปอร์มาเกต มินิมาร์ท ตลาด แผงลอย สถานีขนส่ง โดยกำหนดตรวจสถานีขนส่ง 3 แห่ง ตรวจถนนข้าวสาร และถนนสีลม นอกจากนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ทำความสะอาดส้วมก่อนวันสงกรานต์ระหว่างวันที่ 1-7 เม.ย.59 เพื่อเชิญชวนให้เจ้าของสถานที่ที่มีส้วมสาธารณะทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยว และจำเป็นต้องใช้ส้วมสาธารณะ พร้อมกับกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดยกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดส้วมพร้อมกันทั่วกรุงเทพมหานครในวันที่ 1 เม.ย. 59


  สำนักเทศกิจ จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจสนับสนุนร่วมกับเจ้าพนักงานจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยมอบหมายให้ศูนย์อัมรินทร์เป็นศูนย์เครือข่ายในการติดต่อสื่อสารรับแจ้งเหตุ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรุงเทพมหานคร และรับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากผู้พบเห็น หรือจากเจ้าพนักงานจราจร ตลอดจนเตรียมอุปกรณ์สื่อสารสำรอง นอกจากนี้สำนักเทศกิจยังจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในพื้นที่การจัดงานงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานครวันที่ 12-14 เม.ย.59 ณ ท้องสนามหลวง โดยจะจัดตั้งศูนย์อำนวยการ ณ ศูนย์อัมรินทร์ตั้งแต่วันที่ 11–17 เม.ย.59 และรวบรวมแผนการรักษาความปลอดภัยฯ ของสำนักงานเขตที่มีการจัดกิจกรรม สงกรานต์ถนนข้าวสาร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ (เขตพระนคร) สงกรานต์ถนนสีลม (เขตบางรัก) ย่านราชประสงค์ (เขตปทุมวัน) ย่านชุมชนบางกอกน้อย (เขตบางกอกน้อย) ย่านชุมชนบางกระดี่ (เขตบางขุนเทียน) และจัดชุดลาดตระเวนทางน้ำวันที่ 12-14 เม.ย.59 นอกจากนี้เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้มอบหมายให้จัดชุดตรวจตราความพร้อมของจุดอำนวยการความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ส่งคนออก และรับคนเข้า) จำนวน 6 จุด คือ บริเวณถนนเพชรเกษม ถนนบรมราชชนนี ถนนพระราม 2 ถนนบางนา ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสุวินทวงศ์

   
  สำหรับ 50 สำนักงานเขต ได้มอบหมายให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานเขต รณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน สำรวจจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและปรับปรุงแก้ไข โดยปฏิบัติงานร่วมกับสถานีตำรวจท้องที่ และจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจและสมาชิก อปพร.สนับสนุน และจัดตั้งจุดอำนวยการความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ส่งคนออก และรับคนเข้า) จำนวน 6 จุด สำนักงานเขตหนองแขมตั้งจุดบริเวณถ.เพชรเกษม สำนักงานเขตทวีวัฒนาตั้งจุดบริเวณถ.บรมราชชนนี สำนักงานเขตบางขุนเทียนตั้งจุดบริเวณถ.พระราม 2 สำนักงานเขตบางนาตั้งจุดบริเวณถ.บางนา สำนักงานเขตดอนเมืองตั้งจุดบริเวณถ.วิภาวดีรังสิต และสำนักงานเขตหนองจอกตั้งจุดบริเวณถ.สุวินทวงศ์
   

  อย่างไรก็ดีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แสดงความเป็นห่วงอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่สากลด้วย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องตามกฎจราจร รวมถึงการเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความประหยัด และขอความร่วมมือร้านค้า สถานประกอบการต่างๆ งดติดป้ายโฆษนาแอลกอฮอล์หน้าร้านของตนเองในช่วงเทศกาลดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดจุดตรวจเพิ่มเพื่อกวดขันการดูแลให้ผู้ขับขี่สวมใส่หมวกกันน็อค เพิ่มกำลังเทศกิจในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจดชื่อแท็กซี่ที่ปฏิเสธการรับผู้โดยสารและแจ้งมายังกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้รวบรวมรายชื่อนั้นส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและลงโทษต่อไป ทั้งนี้จะให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อบูรณาการแผนการทำงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน และกำหนดแนวทางการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นต่อไป

  วันที่โพสข่าว : 28 มีค. 2559 เวลา 19:50 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้