วันเสาร์ที่  23 กันยายน 2560 เวลา 09:13 น.
 • 16:26 น. Listen

  สนช.ยัน กรธ.มีอำนาจแจงร่าง รธน.ไม่ได้

  เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2559 นายทวีศักดิ์ สูกวาทิน ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.... ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการพิจารณาเนื้อหาของร่างกฎหมายออกเสียงประชามติ ที่ถูกทักท้วงจากนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่าไม่ได้เพิ่มเติมถ้อยคำให้สิทธิ กรธ. ร่วมชี้แจงและอธิบายรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ว่า ประเด็นดังกล่าวที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีข้อสรุปคือ จะไม่เพิ่มถ้อยคำให้อำนาจเป็นการเฉพาะกับกรธ.ในการชี้แจงและทำความเข้าใจ เพราะในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 มาตรา 3 กำหนดชัดเจนว่า เมื่อกรธ.จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้แจ้งคณะรัฐมนตรีและสนช.ทราบและให้คณะรัฐมนตรีแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบโดยเร็วเพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติ 

  ขณะเดียวกันในร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติฯ มาตรา 9 ว่าด้วยข้อกำหนดการออกเสียงประชามติให้สิทธิ กกต. ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ในวรรคสอง เขียนระบุว่ากกต.อาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลหนึ่งหรือหลายคณะดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยก็ได้ เมื่อพิจารณาใน 2 ส่วนดังกล่าวจึงความมีความเหมาะสม หากในร่างกฎหมายประชามติ กำหนดให้อำนาจกรธ.ชี้แจงและอธิบายสาระสำคัญเพิ่มเติมจากกกต.อาจทำให้ขัดแย้งกับเนื้อหาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 มาตรา 3 ได้ อย่างไรก็ตามในการพิจารณามาตราดังกล่าวในร่างกฎหมายประชามติ ส่วนมาตรา 9 วรรคสอง ที่ให้สิทธิ กกต. มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลหนึ่งหรือหลายคณะ นั้นจะหมายรวมถึงกรธ.และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ตั้งโดยกรธ.หรือสนช.ด้วยก็ได้

  “ในการพิจารณาประเด็นนี้กฤษฎีกาได้เสนอคำขอแก้ไขให้ที่ประชุมพิจารณาแต่มีถ้อยคำกำหนดให้อำนาจและเป็นหน้าที่ของกรธ. ในการชี้แจงทำความเข้าใจ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้อยคำแบบนั้นจะทำให้การทำกฎหมายประชามติขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้ปัจจุบันได้ ทั้งนี้การไม่เขียนเจาะจงกรธ.มีอำนาจในร่างกฎหมายประชามติ ก็ไม่ใช่ปิดกั้นการทำความเข้าใจ เพราะในส่วนที่ให้กกต.มอบหมายให้บุคคลใด ๆ ช่วยเผยแพร่ ก็จะหมายถึงกรธ. ร่วมด้วย ดังนั้นเรื่องนี้ได้ชี้แจงและอธิบายให้กฤษฎีกาได้เข้าใจตรงกันแล้ว” นายทวีศักดิ์ กล่าว

  วันที่โพสข่าว : 28 มีค. 2559 เวลา 16:26 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้