วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 07:33 น.
 • 13:30 น. Listen

  สถิติไฟไหม้หญ้า-ไฟฟ้าลัดวงจรกทม.เพิ่มขึ้น          

                        
                     
  28 มีนาคม 2559 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ได้สรุปเหตุสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 มี.ค.-26 มี.ค. 59 พบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้หญ้าและขยะสูงสุด จำนวน 363 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากระหว่างวันที่ 28ก.พ.-12 มี.ค. 59 จำนวน 65 ครั้ง รองลงมาคือไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 20 ครั้ง เพิ่มขึ้นจำนวน 13 ครั้ง เพลิงไหม้อาคาร/สิ่งของภายในอาคาร จำนวน 17 ครั้ง ลดลงจำนวน 4 ครั้ง เพลิงไหม้ยานพาหนะ จำนวน 6 ครั้ง เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ครั้ง
                   
              รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม –เมษายนของทุกปี เป็นช่วงฤดูแล้ง สภาพอากาศแห้ง ความชื้นต่ำง่ายต่อการเกิดอัคคีภัย ซึ่งอาจสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น กรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนโปรดช่วยกันป้องกันและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอัคคีภัย โดยตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่ชำรุด ดับธูปเทียนบูชาพระหรือไหว้เจ้าก่อนเข้านอนหรือออกจากที่พักอาศัยทุกครั้ง ปิดวาล์วถังแก๊สทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ เก็บไม้ขีดไฟและไฟแช็คให้พ้นมือเด็ก ไม่สูบบุหรี่บนที่นอนหรือทิ้งก้นบุหรี่ในขณะที่ไฟยังไม่ดับสนิท การประกอบกิจกรรมใด ๆ ที่ใช้น้ำมันหรือสารไวไฟเป็นส่วนประกอบ ควรทำด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท เก็บวัสดุติดไฟง่าย ให้อยู่ในที่ปลอดภัย สำหรับอาคารบ้านเรือนที่ติดลูกกรงเหล็กดัดประตูหน้าต่างนั้น ให้เว้นช่องไว้เพื่อใช้เป็นทางหนีไฟและบอกสถานที่เก็บกุญแจประตูหน้าต่างเหล็กดัดให้ทุกคนภายในบ้านทราบเพื่อสะดวกในการหยิบใช้ 
                            
                
  นอกจากนี้ ควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้านและหมั่นบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอรวมทั้งควรศึกษาวิธีใช้และสอนให้ทุกคนในบ้านใช้งานเป็น พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนงดเผาขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งมีความผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุเพลิงไหม้หรือสาธารณภัยให้แจ้งสายด่วน โทร.199

  วันที่โพสข่าว : 28 มีค. 2559 เวลา 13:30 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!