วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 07:37 น.
 • 18:14 น. Listen
  คนพิการเจ๋ง คว้า 8 รางวัล แข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9
  คนพิการเจ๋ง คว้า 8 รางวัล แข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9คนพิการเจ๋ง คว้า 8 รางวัล แข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9คนพิการเจ๋ง คว้า 8 รางวัล แข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9

  คนพิการเจ๋ง คว้า 8 รางวัล แข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9

   
  ทีมคนพิการไทย คว้า 8 รางวัล 1 เหรียญทองสาขาประดิษฐ์สิ่งของวัสดุเหลือใช้  3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ที่ประเทศฝรั่งเศส ก.แรงงาน เตรียมเงินอัดฉีด เหรียญทอง 3แสนบาท เหรียญเงิน 2 แสนบาท เหรียญทองแดง 1 แสนบาท รางวัลชมเชยรางวัลละ 30,000 บาท พร้อมต้อนรับที่สนามบิน มอบรางวัล 28 มี.ค.นี้ ด้านผู้คว้าชัยชนะ เผยเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ สร้าง ประสบการณ์ให้คนพิการมีงานทำ เพิ่มศักดิ์ศรีมากขึ้น
  พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลและส่งเสริมคนพิการไทย การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนพิการจากทั่วโลก ได้มาหาประสบการณ์และแสดงศักยภาพ จากการสังเกตการณ์การการแข่งขัน มีแนวคิดที่จะนำไปปรับใช้ในประเทศไทยหลายเรื่อง อาทิ รูปแบบการจัดงานแข่งขัน โดยเฉพาะการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ รวมทั้งการสร้างการยอมรับ ให้คนพิการสามารถก้าวมาสู่สังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการค้นหาข้อมูลผู้พิการไทย เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการสร้างอาชีพที่ตรงกับความถนัด เนื่องจากคนพิการและผู้สูงอายุของไทยมีศักยภาพ สามารถทำงานได้ เชื่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหาขาดแคลนแรงงานไทยได้ ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันภารกิจของรัฐบาลให้บรรลุตามเป้าหมายอีกด้วย นอกจากนี้ ปีนี้เป็นปีของการจ้างงานคนพิการ เรื่องของคนพิการทั้ง 11 สาขาที่เข้าร่วมแข่งขัน จึงอยู่ในแผนงานอยู่แล้ว แต่ต่อไปจะต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นในสาขาอื่นๆ ที่สามารถประกอบอาชีพได้ เพราะมีอาชีพบางอย่างที่อยู่ในสายเลือดของคนไทย เช่น สาขาช่างเชื่อม สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ซึ่งเป็นความต้องการตลาดแรงงานทั่วโลก
  นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ตลอดการแข่งขันตัวแทนคนพิการไทย มีความพร้อม ทั้งด้านกำลังใจ และฝีมือ ซึ่งเมื่อประกาศผลการแข่งขัน ทีมไทยได้รางวัลรวม 8 รางวัล จาก ผู้เข้าแข่งขัน 12 คน ใน 11 สาขา ดังนี้ เหรียญทอง 1 เหรียญ จาก นายวิริยวัฒน์ ตุยรัมย์ สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เหรียญเงิน 3 เหรียญ จาก นายอนิรุจน์ พันธ์จบสิงห์ สาขาเครื่องปั้นดินเผา , นายบรรเจิด โชติช่วง สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ , นายศราวุฒ พรมภักดิ์ ออกแบบโปสเตอร์ เหรียญทองแดง 4 เหรียญ จาก นางสาวภัทรวดี วราฤทธิ์ดำรงกุล สาขาถักไหมพรม , นางสาวอนุษา ดวงเกิด สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ , นางสาวจุฑารัตน์ เจริญสุข สาขาวาดภาพ และ นายศตพล สุภณิดาเมธัส สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับพื้นฐาน โดยส่วนตัวพอใจกับผลงานของผู้เข้าแข่งขัน จาก 8 รางวัลที่ได้รับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนพิการไทยมีฝีมือสู้ได้ในระดับโลกจากนี้จะเร่งประสานหางานให้กับผู้แข่งขันที่ยังว่างงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่วนผู้แข่งขันที่ไม่ได้รางวัลก็ไม่ต้องเสียใจถือว่าเป็นประสบการณ์ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้เตรียมเงินรางวัลอัดฉีด สำหรับเหรียญทอง 300,000 บาท เหรียญเงิน 200,000 บาท เหรียญทองแดง 100,000 บาท และรางวัลชมเชยรางวัลละ 30,000 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของเจ้าเหรีญทอง คว้าไปทั้งหมด 15 เหรียญ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ขณะที่เจ้าภาพ สาธารณรัฐฝรั่งเศสเจ้าภาพได้ 9 เหรียญทอง
  ด้าน นายวิริยวัฒน์ ตุยรัมย์ เหรียญทองจากสาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในครั้งนี้สมกับที่ตั้งใจ และฝึกฝนมากว่า 4 เดือน โดยจะนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันครั้งนี้ ไปต่อยอดในการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งของ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากประชาชนชาวไทย เพราะเหรียญนี้คือรางวัลสำหรับประเทศไทยและคนไทยทุกคน
  “นอกจากนี้ยังได้ เตรียมศึกษาแนวทางการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของสมาพันธ์ การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ (IAF General Assembly) โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) องค์การและสมาคมคนพิการต่างๆ ทั้งนี้มองว่าการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของสมาพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ในการเผยแพร่งานการช่วยเหลือคนพิการของประเทศไทย ให้คนพิการมีงานทำและมีศักดิ์ศรีเพิ่มมากขึ้น” นายกรีฑา กล่าว
  ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนายกรีฑา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะผู้บริหาร เตรียม “ต้อนรับคนพิการจากการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9” ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 07.00 น. พร้อมจัด “พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9” โดยพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร เวลา 19.00 น.

  วันที่โพสข่าว : 27 มีค. 2559 เวลา 18:14 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!