วันพฤหัสบดีที่  21 กันยายน 2560 เวลา 17:30 น.
 • 16:42 น. Listen

  หมอกควันเชียงใหม่เข้าขั้นวิกฤติหนักสุดในรอบปี

    ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มช. เผยหมอกควันเข้าขั้นวิกฤติ หนักสุดในรอบปี ควรประกาศแจ้งเตือนปชช.เร่งด่วน ขณะที่เอลนีโญ่จะยืดยาวนาน ส่งผลให้แล้งและเสี่ยงที่หมอกควันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และหวั่นหมดช่วง 60 วันห้ามเผา จะทวีความรุนแรงเชียงใหม่
               เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นควันมลพิษที่คลุมทั่วน่านฟ้า หรือหมอกควันที่เกิดจากไฟป่านั้น ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Climate Change Data Center) หรือ CCDCที่ได้มีการนำเทคโนโลยีทางวิศวกรรม มาสร้าง และติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าเครื่องวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่าที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือPM10 สูงกว่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต่อเนื่องกว่า 1 สัปดาห์ บริเวณจุดตรวจวัดที่โรงเรียนยุพราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 เช้าวันนี้ (25 มีนาคม) เฉลี่ยอยู่ที่ 198.688 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่พบว่าค่าสูงสุดรายชั่วโมงของเช้าวันนี้ เมื่อเวลา ประมาณ 07.00น. วัดค่าPM10ได้ สูงถึง 209 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มก./ลบม.)
            รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หน.ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Data Center) หรือ CCDC มช. เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นควันในอากาศ หรือหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยนั้นรุนแรง และน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ปริมาณฝุ่นควันสะสมในอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดเชียงใหม่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM10 สูงเกินค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอย่างต่อเนื่องกว่า 1 สัปดาห์แล้ว กระทั่งหนักที่สุดในวันนี้ ( 25 มีนาคม ) วัดได้สูงสุด209 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อเวลา 07.00น. ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบปีและมีโอกาสที่จะหนักยิ่งขึ้น หากไม่มีมรสุมหรือพายุ ที่จะช่วยพัดพาเอาหมอกควันที่ปกคลุมอยู่หลุดออกไป และมีฝนมาชะล้างฝุ่นควันในอากาศลงบ้าง
          สำหรับปริมาณฝุ่นควันในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤติ มีผลกระทบ อันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ประชาชนทุกคนควรหลีกเลี่ยงการอยู่ภายนอกอาคารเป็นเวลานาน และจะกระทบอย่างร้ายแรงต่อผู้ที่มีโรคประจำตัว ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับทรวงอก โรคปอด โรคหัวใจ โรคหอบหืด และผู้สูงอายุ แต่กลับยังไม่มีหน่วยงานใด แจ้งเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ฉะนั้น ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและฝ่ายปกครอง ควรแจ้งเตือน เพื่อสร้างความตื่นตัว และตระหนัก ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการป้องกันสุขภาพตนเอง มากกว่ากลัวผลกระทบด้านการท่องเที่ยว
              ทั้งนี้ ฝุ่นควันที่ปกคลุมอยู่นั้น มีทั้งฝุ่นควันเดิมที่ยังไม่ไปไหน และฝุ่นควันกลุ่มใหม่ที่ลอยมาสะสมเพิ่ม โดยลอยมากับลมทั้งจากในพื้นที่ภาคเหนือเองและจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งความกดอากาศต่ำ ได้กดฝุ่นควันให้ตรึงอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเช้าที่จะตรวจพบปริมาณค่าฝุ่นละอองสูง ก่อนจะค่อยๆลดลงในช่วงสาย เพราะเมื่ออากาศร้อนขึ้น ความกดอากาศต่ำจะลดลงส่งผลให้ ค่าหมอกควันลดลงตามไปด้วย และจะกลับมามีปริมาณสูงขึ้นในช่วงเช้าวันใหม่ทุกวัน ซึ่งยังไม่สามารถจำแนกได้ว่าฝุ่นควันที่อยู่ในปัจจุบัน เป็นฝุ่นเก่าและฝุ่นใหม่จำนวนเท่าใด แต่เชื่อว่ากลุ่มควันที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังคงอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน เพราะภาคเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ แทบจะไม่มีลมแรงพอที่จะพัดกลุ่มควันใดๆ หลุดออกไปได้ และไร้ฝนหรือมรสุมมาช่วยบรรเทา
             ขณะที่ฝุ่นควันจากหมอกควันไฟป่า เริ่มเกิดขึ้นทุกปีในช่วง ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป แต่จากภัยแล้งที่รุนแรงในปีนี้ทำให้ต้นไม้ใบไม้ในป่าแห้งแล้งมาก กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เมื่อเกิดประกายไฟในป่าไม่ว่าจากธรรมชาติหรือมนุษย์ ก็จะทำให้เพลิงลุกลามได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีปัจจัยในด้านของความจำเป็นในการเผาเพื่อกำจัดวัชพืชก่อนจะปลูกใหม่เพราะไม่มีเงินทุนในการทำลายด้วยวิธีอื่น รวมทั้งวิถีชีวิตของคนไทยในภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่พึ่งพิงป่า เพื่อล่าสัตว์และหาของป่า โดยการเผาป่า ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อนั้นได้ภายในชั่วอายุคน
          ซึ่งที่ผ่านมา มาตรการ 60 วันห้ามเผา นั้นทำให้ประชาชนเกรงกลัวความผิด และลดการเผาได้เป็นจำนวนมาก แต่เชื้อเพลิงยังคงมีอยู่และสะสมเป็นจำนวนมาก เกรงว่าตั้งแต่ 16 เมษายน เป็นต้นไปหลังจากหมดช่วง 60 วันห้ามเผาแล้วจะเกิดปรากฎการณ์ร่วมกันเผาอย่างหนัก ขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงตอนนั้นสถานการณ์อาจจะไม่รุนแรง ด้วยปัจจัยอากาศที่ร้อนมากขึ้น ก็อาจจะส่งผลให้ฝุ่นมีโอกาสลอยตัวขึ้นสูงและกระจายในอากาศ เพราะไม่มีความกดอากาศต่ำจากอากาศหนาวเย็นกดไว้อย่างปัจจุบัน แต่ก็ไม่ควรประมาท ขณะที่ปรากฎการณ์เอลนีโญ่ ปีนี้จะยาวนานออกไป โดยคาดว่าจะสิ้นสุดช่วงปลายเดือน พฤษภาคม ซึ่งก็หมายความว่าแล้งนี้รุนแรงและยาวนานกว่าทุกปี และก็มีโอกาสที่จะสร้างหมอกควันได้รุนแรงและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วย
                ทั้งนี้ อานุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศไม่เกิน 10 ไมครอน หรือPM10 นั้นคือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.01 มิลลิเมตร มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เมื่อสูดหายใจเข้าไปจะไปสะสมอยู่ในร่างกาย ซึ่งแท้จริงแล้วปริมาณฝุ่นละออง PM10 ที่มนุษย์ได้รับนั้นไม่ควรเกิน 20 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต่อปี ซึ่งการสูดหายใจเอาฝุ่นควันที่มีอานุภาค PM10 มากกว่า 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นั้นจะเพิ่มโอกาสปอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 โอกาสเป็นโรคหอบหืดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 94 และโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 400 เปอร์เซ็นต์
   
   

  วันที่โพสข่าว : 25 มีค. 2559 เวลา 16:42 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.