วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 07:44 น.
 • 11:02 น. Listen

  “สุขุมพันธุ์”เปิดใช้ถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมวิภาวดีฯยาว 2 กม.

  เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2559 ที่บริเวณโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน(ถนนชั่วคราว)ด้านถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรถนนเลียบคลองบางเขน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน ด้านนายประสาร พิทักษ์วรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า สำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตบางเขน เขตสายไหม เขตจตุจักร เป็นงานก่อสร้างถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตกเพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนงามวงศ์วาน วงเวียนบางเขน ถึงสี่แยกเกษตร และพื้นที่ปิดล้อมถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธินและถนนแจ้งวัฒนะ เพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน ช่วยกระจายปริมาณจราจรในถนนงามวงศ์วานบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นถนนตามแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2549 สาย ค2 ในโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 49/1
   

  นายประสาร กล่าวต่อว่า โครงการนี้มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ช่องจราจร จำนวน 2 ทิศทาง เขตทาง 30 เมตร ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร พร้อมทางเท้า ทางจักรยานเกาะกลาง ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบจราจรสงเคราะห์และเขื่อนกันตลิ่ง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตเลียบคลองบางเขนระยะทางประมาณ 200 เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2545 


  ระยะที่ 2 ก่อสร้างต่อจากช่วงที่ 1 เลียบคลองบางเขนระยะทางประมาณ 800 เมตร และระยะที่ 3 ต่อจากระยะที่ 2 เลียบคลองบางเขนออกสู่ถนนพหลโยธินบริเวณซอยพหลโยธิน 49/1 ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ส่วนสาเหตุที่การก่อสร้างระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ล่าช้า เนื่องจากมีชุมชนรุกล้ำที่สาธารณะในเขตทางทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ แต่สำนักการโยธาได้เข้าเจรจาและจ่ายค่าทดแทนทำให้ชุมชนยอมย้ายออกจากแนวเขตทางสามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างถนนได้
   

  นายประสาร กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ปัจจุบันบริเวณถนนพหลโยธินมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตซึ่งจะต้องกั้นพื้นที่เพื่อใช้ก่อสร้างทำให้ช่องจราจรในถนนพหลโยธินลดลงจากเดิม 6 ช่องจราจร เหลือ 4 ช่องจราจร และมีการทุบรื้อสะพานข้ามแยกเกษตรทำให้การจราจรในถนนพหลโยธินติดขัดอย่างมาก กทม.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน ซึ่งเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร โดยก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลต์ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ความยาวประมาณ 2,000 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร จัดการจราจร 2 ทิศทางๆละ 1 ช่องจราจร พร้อมงานจราจรสังเคราะห์และระบบไฟฟ้าแสงสว่างในเขตทางกว้างประมาณ 30 เมตร ซึ่งจะช่วยลดปัญหาจราจรในขณะก่อสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าวและเป็นการเพิ่มโครงข่ายจราจรในพื้นที่ด้วย


  ด้านม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า กทม.มีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรหลายโครงการทั้งในพื้นที่ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ซึ่งหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการและบางโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภชและโครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธินบริเวณซอยพหลโยธิน 49/1 เป็นต้น  อย่างไรก็ตามอนาคตจะมีโครงการก่อสร้างอีกหลายโครงการเพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อทุกโครงการดำเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้

  วันที่โพสข่าว : 24 มีค. 2559 เวลา 11:02 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!