วันอาทิตย์ที่  22 ตุลาคม 2560 เวลา 05:54 น.
 • 18:32 น. Listen

  ธกส.เร่งสินเชื่อSMEเกษตร ตั้งเป้าปล่อยกู้ปีละ1แสนล้าน

   นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารมีเป้าหมายให้สินเชื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภาคการเกษตรขยายตัวมากขึ้น หรือมีการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ประมาณปีละ 1 แสนล้านบาท และภายใน 3 ปี ตั้งเป้ามีพอร์ตสินเชื่อเอสเอ็มอีภาคเกษตรประมาณ 3 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 30 % ของพอร์ตสินเชื่อรวมของธนาคาร
  สำหรับปัจจุบันธนาคารมีการให้สินเชื่อเอสเอ็มอีเกษตร ภายใต้โครงการสินเชื่อ 1 ตำบาล 1 เอสเอ็มอีเกษตร แล้ว 5.83 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 0.5% ของพอร์ตสินเชื่อธนาคารทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1 ล้านล้านบาท มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตรได้รับสินเชื่อประมาณ 6.36 พันราย คาดว่าจะปล่อยกู้ได้เต็มวงเงินของโครงการ หรือเต็มวงเงิน 7.2 หมื่นล้านบาทภายใน 1 ปี
  ทั้งนี้ ธกส.เพิ่งริเริ่มโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอีกษตร โดยเป็นโครงการสินเชื่อที่ให้แก่กลุ่มเกษตรกร,สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการระดับเอสเอ็มอี ในภาคเกษตร กำหนดวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4 % ต่อปีในช่วง 7 ปีแรก และระยะเวลาที่เหลือ เป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ กำหนดวงเงินในโครงการนี้ทั้งหมด 7.2 หมื่นล้านบาท คาดจะมีผู้ใช้บริการสินเชื่อนี้ราว 7.2 หมื่นราย
  การมุ่งสู่การให้สินเชื่อ SME ภาคเกษตรมากขึ้น จากปัจจุบันที่เน้นการปล่อยสินเชื่อเกษตรกรรายย่อย ทำให้ ธกส.ต้องปรับตัวองค์กรเพื่อรองรับ โดยธนาคารจะจัดตั้งสำนักงาน 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอีภาคเกษตร ในธนาคาร รวมทั้งจะจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมให้แก่เอสเอ็มอีภาคเกษตร เพื่อเป็นจุดเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ เมื่อศูนย์ดังกล่าว ทำงานไประยะหนึ่ง จะยกระดับขึ้นมาเป็นองค์กร ที่ทำหน้าที่ คล้ายกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้ให้การสนับสนุนเอสเอ็มอี ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม
  ทั้งนี้การปล่อยสินเชื่อให้แก่เอสเอ็มอีภาคเกษตรนั้น ยังถือว่าอยู่ในภารกิจตามกฎหมายของธนาคาร ที่กำหนดให้ธนาคารจะต้องปล่อยสินเชื่อในภาคเกษตร ไม่ต่ำกว่า 80 % ของสินเชื่อที่ปล่อยไปทั้งหมด ส่วน 20 % ที่เหลือ สามารถปล่อยสินเชื่อให้นอกภาคการเกษตรได้ ซึ่งสินเชื่อเอสเอ็มอีภาคเกษตร ยังถือว่าอยู่ในส่วน 80 % แรก ซึ่งการพัฒนาเอสเอ็มอีเอสเอ็มอี ภาคเกษตรนั้น จะทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรในอนาคต และยังมีผลต่อการพัฒนาตัวเกษตรกรรายย่อย
    

  วันที่โพสข่าว : 23 มีค. 2559 เวลา 18:32 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!