วันพฤหัสบดีที่  19 ตุลาคม 2560 เวลา 21:23 น.
 • 11:41 น. Listen

  บังคับคดีพร้อมประสานกต.ส่งคำสั่งศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ดลฤดีให้สถานทูตไทยในอเมริกา

  เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2559 น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวถึงกรณีศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด น.ส.ดลฤดี จำลองราษฎร์ อดีตอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ชดใช้ทุนหลังผิดสัญญารับทุนรัฐบาลศึกษาวิชาในต่างประเทศว่า ตามขั้นตอนหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ให้เป็นไปตามคำสั่งศาล แต่เนื่องจากปัจจุบัน น.ส.ดลฤดี ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยทำให้ต้องมีขั้นตอนการประสานงานกับต่างประเทศ โดยกรมบังคับคดีอยู่ระหว่างรอหนังสือคำสั่งจากศาล ขณะที่เจ้าหนี้มีหน้าที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 2 เดือนหลังประกาศ ซึ่งในกรณีนี้ น.ส.ดลฤดี ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น กรมบังคับคดีต้องทำหนังสือประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศผ่านไปที่สถานทูตไทย ประจำประเทศสหรัฐฯ และรอการพิจารณาจากประเทศสหรัฐฯจะดำเนินการอย่างไร เพราะขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ ทำให้การดำเนินการต้องมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาเพราะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของต่างประเทศด้วย
    
  อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวต่อว่า ปกติการเข้าพิทักษ์ทรัพย์จะต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินด้วยการแจ้งไปยังธนาคาร หรือนายทะเบียนทรัพย์ เช่น กรมการขนส่งทางบก หรือกรมที่ดิน เพื่อให้ตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินใดอยู่ในการครอบครองของบุคคลที่ถูกสั่งพิทักษ์ทรัพย์บ้าง ซึ่งกรณีของน.ส.ดลฤดี ถือเป็นกรณีแรกที่กรมบังคับคดีในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องดำเนินการกับกรณีศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศแล้ว อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เคยมีการศึกษาความร่วมมือเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ โดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยิ่งจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง โดยในช่วงเดือนมิ.ย.นี้จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ

  วันที่โพสข่าว : 19 มีค. 2559 เวลา 11:41 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!