วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 09:18 น.
 • 17:06 น. Listen

  นายกฯเห็นชอบโครงการบริหารจัดการน้ำ-แก้ภัยแล้ง 5 โครงการ   

    
    
  เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 59 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ และหนองบัวลำภู) เพื่อรับทราบการบริหารจัดการภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
    
  พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกฯ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ในตอนต้นนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุมตอนหนึ่งว่า ต้องการสร้างความยั่งยืนของประเทศทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทางตามยุทธศาสตร์ของประเทศที่กำหนดไว้ พร้อมกับต้องการสร้างความเชื่อมโยงของ 18 กลุ่มจังหวัดอย่างสอดคล้องกัน ทั้งนี้ การวางแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดขอให้มองศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในภูมิภาคเป็นหลักตามความแตกต่างของพื้นที่ และให้กำหนดวิธีการดำเนินการว่าอะไรต้องร่วมมือ อะไรที่ต้องชูเป็นจุดเด่นของภูมิภาค รวมไปถึงการกำหนดสินค้าบ่งบอกทางภูมิศาสตร์ต้องระบุแหล่งที่มา เพื่อสร้างจุดสนใจให้สินค้ามากขึ้น พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีฝากให้ กรอ.และภาคราชการขอให้อย่าคำนึงถึงความเติบโตของตัวเลขเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวขอให้ทำงานเพื่อผลประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และต้องพัฒนาความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
   
  โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จำนวน 5 โครงการ ตามที่กรอ.เสนอดังนี้ 1.โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อส่งเสริมการเกษตร จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำแก้ว โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกคอน - ห้วยลาน ระยะ 2 โครงการแก้มลิงหนองโซงเซง โครงการแก้มลิงหนองเอิบเอ้อ และโครงการแก้มลิงหนองปากกรวด 2.โครงการพัฒนาแก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 3.โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองหมัด อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 4.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย การขุดลอกหนองส้มโฮง อำเภอพรเจริญ และปรับปรุงสถานีสูบน้ำบ้านท่าศรีชมชื่น อำเภอพรเจริญ 5.โครงการประตูระบายน้ำลำพะเนียงหลวงปู่หลอด จังหวัดหนองบัวลำภู
    
  ในส่วนประเด็นการค้า การลงทุนนายกรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะรับพิจารณาสนับสนุนโครงการส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยจะขอความร่วมมือจากภาคเอกชนตามนโยบายประชารัฐ และโครงการพัฒนาพื้นที่ทำ Containeryard ที่สถานีรถไฟหนองตะไก้ สำหรับคลังกระจายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

  วันที่โพสข่าว : 18 มีค. 2559 เวลา 17:06 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!