วันพฤหัสบดีที่  19 ตุลาคม 2560 เวลา 12:10 น.
 • 10:25 น. Listen

  เกษตรจังหวัดเตือนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูระบาดหน้าแล้ง

  วันที่ 18 มี.ค. จากสภาพอากาศที่แปรปรวนอุณหภูมิสูง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้ปีนี้ทุกจังหวัดต่างประสบปัญหาภัยแล้ง นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า สำหรับสภาพอากาศที่แปรปรวน กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ที่ปลูกมันสำปะหลังในระยะนี้ เนื่องจากสภาพอากาศที่มีเหมาะสมต่อการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการแก้ไขปัญหาการระบาด ของเพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
  “สำหรับข้อแนะนำในการกำจัดเพลี้ยแป้ง เกษตรกรควรถอนหรือตัดส่วนของต้นมันสำปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งออกจากแปลงนาไปเผาทำลาย หมั่นทำความสะอาดแปลงปลูก เก็บวัชพืชออกจากแปลงหลังเก็บเกี่ยว ใช้ศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยอย่างแตนเบียนและแมลงตัวห้า เพื่อควบคุมปริมาณเพลี้ยแป้งไห้อยู่ในระดับสมดุล ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย ซึ่งมีกลไกในการทำลายเพลี้ยแป้ง คือ เมื่อสปอร์ของเชื้อราสัมผัสกับผิวของแมลงในสภาพความชื้นร้อยละ 50 จะงอกเส้นใยแทงผ่านผิวหนังตัวแมลงแล้วขยายจำนวนโดยใช้เนื้อเยื่อของแมลงเป็นอาหารจะทำให้แมลงตาย วิธีนี้ประมาณ 14 วันจะเห็นผล และเกษตรกรต้องหมั่นตรวจแปลงทุก 7 วัน” นายวัฒนมงคล กล่าว
  หากพบว่ามีการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง ให้เก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมกับทำลายซากมันสำปะหลัง ไถดะ ตากหน้าดินและทำความสะอาดแปลงเพื่อทำลายไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยของเพลี้ย จะได้ไม่แพร่ระบาดในฤดูกาลต่อไป

  วันที่โพสข่าว : 18 มีค. 2559 เวลา 10:25 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!