วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 03:46 น.
 • 16:51 น. Listen

  กรมชลย้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยายังไม่วิกฤตถึงกับต้องนำน้ำก้นอ่างฯมาใช้

  เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2559 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58 ถึงปัจจุบัน(15 มี.ค. 59) มีการใช้น้ำไปแล้วรวมทั้งสิ้น 2,244  ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือน้ำใช้การได้เฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 อีกประมาณ 2,694  ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลักมาใช้รวมกันประมาณวันละ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร 
                         
  ทั้งนี้ ในส่วนของการเพาะปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยา พบว่ามีพื้นที่ทำนาปรังไปแล้วกว่า 1,976,000 ไร่ มีแนวโน้มทรงตัว ปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยวแล้วประมาณ 1,350,000 ไร่ เหลือพื้นที่ที่ยังรอการเก็บเกี่ยวอีกประมาณ 626,000 ไร่ ซึ่งน้อยกว่าปี 2557/58 ที่ผ่านมา เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐบาล มารณรงค์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้ขอยืนยันว่าหากทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด จะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 โดยไม่จำเป็นต้องนำน้ำจากก้นอ่างเก็บน้ำมาใช้อย่างที่หลายฝ่ายวิตกกังวล
                         
  สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งเหลือปริมาณน้ำน้อยมากนั้น ปัจจุบันยังคงระบายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ ประมาณวันละ 500,000 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีการส่งน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร ปริมาณน้ำใช้การได้จะใช้ได้อีกประมาณ 23 วัน จากนั้นจะนำน้ำสำรองในอ่างฯ(ต่ำกว่า Dead Storage) มาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น จึงขอให้ทุกภาคส่วนการใช้น้ำ ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด และเพียงพอใช้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเช่นกัน
                        
  ในส่วนของ ผลการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั่วประเทศ  ล่าสุด(ณ 10 มี.ค. 59) กรมชลประทาน ได้ดำเนินการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 132,470 คน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,509.72 ล้านบาท จำแนกตามลุ่มน้ำได้ ดังนี้ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 28,029 คน ลุ่มน้ำแม่กลอง 9,354 คน และลุ่มน้ำอื่นๆ 95,087  คน

  วันที่โพสข่าว : 16 มีค. 2559 เวลา 16:51 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!