วันพุธที่  18 ตุลาคม 2560 เวลา 23:35 น.
 • 16:01 น. Listen

  โฆษกศาลยธ.แจงขั้นตอนมหิดลยื่นขอรับชำระหนี้หมอดลฤดีใน2เดือน

  เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2559 นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงขั้นตอนภายหลังศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งวันที่ 14 มี.ค. ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ น.ส.ดลฤดี จำลองราษฎร์ อดีตอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.มหิดล) ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ที่สหรัฐฯ ตามคำขอของม.มหิดล และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ยื่นฟ้องเพื่อให้ น.ส.ดลฤดี ชำระหนี้ทุนการศึกษาว่า เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว น.ส.ดลฤดี เจ้าของทรัพย์ ไม่อาจโอน จำหน่ายและจัดการทรัพย์ของตน แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จะเป็นผู้จัดการดูแลรวบรวมทรัพย์นั้นแต่เพียงผู้เดียว ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 โดยหลังจาก น.ส.ดลฤดี ในฐานะลูกหนี้ ได้รับคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของศาลแล้วภายใน เวลา 7 วัน ต้องไปพบพนักงานพิทักษ์และยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์สินและเหตุผลที่ทำให้มีหนี้สิน แต่ถ้าลูกหนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถทำคำชี้แจงได้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเป็นผู้ทำแทน ตาม ม.30 จากนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเรียกประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเพื่อปรึกษาวิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ว่าจะประนีประนอมกันได้หรือไม่ หรือต้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ตาม ม.31 ซึ่งขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องลงโฆษณาใน หนังสือพิมพ์ กำหนดวัน-เวลา สถานที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลายทราบ ขณะที่คดีนี้ ม.มหิดล และ สกอ. ฐานะเจ้าหนี้ทั้งสอง จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลา 2 เดือนนับจากวันที่มีการโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตาม ม.91 เพื่อให้ศาลพิจารณาและมีการไต่สวน ก่อนจะมีคำสั่งว่าอนุญาตให้รับชำระหนี้แต่ละรายหรือไม่ เท่าใดเต็มจำนวน หรือบางส่วน ตาม ม.107 ซึ่งกระบวนการที่สำคัญ คือการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย ซึ่งศาลจะต้องออกหมายเรียกจำเลย ให้มาศาลเพื่อสอบถามถึงมูลเหตุที่ทำให้ตกเป็นหนี้ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางว่าเพราะเหตุใดถึงไม่มีทรัพย์สินในการชำระหนี้ แต่ถ้าจำเลยไม่มาศาลก็ถือเป็นการขัดขืนหมายเรียกซึ่งศาลจะมีคำสั่งให้ออกหมายจับ
   
  นายสืบพงษ์ โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ศาลจะมีคำพิพากษาลูกหนี้ล้มละลาย เมื่อปรากฏเหตุตาม 61 ว่า หลังจากการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและหลังจากการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รายงานให้ศาลทราบว่า ไม่มีเจ้าหนี้มาประชุม ไม่มีการประนอมหนี้ ไม่มีการลงมติใดแล้ว ให้ศาลพิพากษาลูกหนี้ล้มละลายแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มีอำนาจจัดการแบ่งทรัพย์สินให้เจ้าหนี้ทั้งหลาย

  วันที่โพสข่าว : 15 มีค. 2559 เวลา 16:01 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!