วันพุธที่  18 ตุลาคม 2560 เวลา 07:13 น.
 • 10:56 น. Listen

  กรมชลฯส่งเครื่องสูบน้ำ 6 ตัวสูบน้ำห้วยหลวงอุดรฯ

   
  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 ที่หมวดการขนส่งทางอากาศ กองบิน 23 อุดรธานี นายชยาวุธจันทรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายรักสกุล สุริโยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด บินสำรวจสถานการณ์ภัยแล้ง และไฟป่า-หมอกควัน โดยเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการณ์ทำฝนหลวง โดยเริ่มทำการบินสำรวจจากประตูควบคุมน้ำห้วยหลวง ก่อนไหลลงแม่น้ำโขง อ.โพนพิสัย จ.หนองคายมาตามแนวลำน้ำห้วยหลวง จากกลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จนถึงลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง
  บริเวณประตูควบคุมน้ำห้วยหลวง กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พลังงานไฟฟ้า2ชุดละ4เครื่องเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำโขง ข้ามประตูควบคุมน้ำเข้ามาในลำน้ำห้วยหลวง เพื่อส่งไปช่วยเหลือข้าวนาปรัง และการเกษตรอื่นๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ซึ่งกรมชลประทานศึกษาออกแบบ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่ 36 ตำบล 8 อำเภอ จ.หนองคาย และอุดรธานี ระยะเวลา 6 ปี วงเงิน 22,000 ล้านบาท ซึ่งมีวาระภาคเอกชนจะเสนอ ในที่ประชุม กรอ.อีสานตอนบนที่1วันที 18 มีนาคมนี้ที่ มรภ.อุดรธานี
  นายชยาวุธ กล่าวว่า พื้นที่ลุ่มห้วยหลวงตอนล่างครอบคลุมพื้นที่ อ.สร้างคอม และ อ.พิบูลย์รักษ์ อ.บ้านดุง บางส่วน เกษตรกรสามารถทำนาปรังได้ เนื่องจากในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำตอนล่างมีสภาพอุดมสมบูรณ์ แต่ในส่วนลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน จนไปถึงพื้นที่ต้นน้ำเทือกเขาภูพานน้อย มีหลายพื้นที่มีน้ำน้อย บางแห่งแห้งขอดตื้นเขิน บางแห่งยังพบว่ามีหนองน้ำอยู่บ้าง
  “การบริหารจัดการน้ำในทุกพื้นที่ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่น่าเป็นห่วง เพราะยังอยู่ในช่วงของเอลนีโญ เก็บกักน้ำไว้ใช้ โดยใช้โครงการ1อำเภอ 88 ฝาย 88 พรรษา ขณะนี้ทั้งจังหวัดทำฝายกระสอบทรายไปได้ 1,020 แห่ง ทำให้มีน้ำเก็บกักเพิ่มนำไปใช้อุปโภค-บริโภค และปศุสัตว์ โดยมีบางท้องที่ให้จัดสร้างเป็นฝายถาวร นอกจากนี้ยังมีโครงการปิดทองหลังพระ เก็บกักน้ำในพื้นที่กระจายทั้งจังหวัด”นายชยาวุธ กล่าว
  ส่วนสถานการณ์น้ำในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง หรือ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.เมือง แหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัด ล่าสุดปริมาณน้ำในอ่างเหลือ 22.5 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 16.5 ซึ่งปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ ที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคอุดรธานี จะต้องใช้น้ำที่เหลือ ทำน้ำประปาส่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
  แต่เนื่องจากระดับน้ำที่ลดต่ำลงทุกวัน จากการนำน้ำดิบในอ่างห้วยหลวงไปผลิตประปา ทำให้ระดับน้ำในอ่างฯ ต่ำกว่าระดับน้ำในคลองที่ส่งไปยังสถานีสูบน้ำ น้ำที่จะไหลไปยังสถานีสูบน้ำ เพื่อส่งทำน้ำประปา น้ำไหลเข้าน้อยกว่าการสูบน้ำออก ทางการประปาส่วนภูมิภาคอุดรธานี จึงทำหนังสือ เพื่อขอให้ทางกรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง เพื่อให้เข้ามาสู่คลองส่งน้ำ เพื่อจะมีน้ำไหลมาสูบไปส่งทำน้ำประปาได้เพียงพอ ทางฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้ส่งเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง มาติดตั้งที่ปากคลองส่งน้ำไปยังสถานีสูบน้ำ โดยจะเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำในวันที่ 14 มีนาคม นี้
  จากการบินสำรวจ พบว่า สภาพแล้งได้กระจายตัว พื้นที่ใกล้ลำห้วยหลวง หรือใกล้กับหนองบึงขนาดใหญ่ เกษตรกรยังมีการทำนาปรัง เพาะปลูกพืชผักกันได้ ส่วนของการจัดการบริหารน้ำยังต้องดำเนินการจนกว่าถึงฤดูฝนจะต้องบูรณาการงบจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดหาน้ำมาเก็บกักไว้ให้เพียงพอ ขณะนี้ จังหวัดอุดรธานี ยังไม่ได้มีการประกาศ พื้นที่ประสบภัยแล้ง
   
   

  วันที่โพสข่าว : 13 มีค. 2559 เวลา 10:56 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!