วันเสาร์ที่  23 กันยายน 2560 เวลา 09:07 น.
 • 19:46 น. Listen

  โคราชเดินหน้าขุดบ่อบาดาล 80 บ่อ บรรเทาภัยแล้ง

  เมื่ิอวันที่ 12 มี.ค. 2559 นายสุเทพ รื่นถวิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอนั้น ทางจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งแล้วทั้งสิ้น 10 อำเภอ เดือดร้อนกว่า 62 ตำบล 659 หมู่บ้าน ประชากรเดือดร้อนกว่า 57,000 ครัวเรือน มีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายกว่า 460,000 ไร่ โดยมาตรการการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ทางจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการดำเนินการในการจัดทำฝาย “ชาวโคราชร่วมใจสู้ภัยแล้ง” ในพื้นที่ 31 อำเภอ จากทั้งหมด 32 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 170 แห่ง ได้ปริมาณน้ำกว่า 11 ล้านลูกบาศก์เมตร , การสูบน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเข้าแหล่งกักเก็บที่ไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาและการอุปโภคบริโภคกว่า 37 ล้านลูกบาศก์เมตร , การแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอคง , โนนไทย , ขามสะแกแสง , วังน้ำเขียว , ด่านขุนทด , พระทองคำ และอำเภอสูงเนิน รวม 18 ตำบล 40 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แหล่งน้ำผิวดินนั้นได้แห้งขอดจนไม่สามารถน้ำมาผลิตเป็นน้ำประปาได้ ทำให้ต้องมีการนำรถบรรทุกน้ำอุปดภคบริโภคออกแจกจ่ายประชาชนไปแล้วกว่า 45 ล้านลิตร 


  อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดนครราชสีมา ยังได้มีการจัดสรรงบยุทธศาสตร์จังหวัด ในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวนทั้งสิ้น 80 บ่อ ในพื้นที่ทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนเมษายนก็จะสามารถนำน้ำจากบ่อบาดาลนำไปผลิตเป็นน้ำประปาของหมู่บ้านได้ ทั้งนี้ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น และกองทัพภาคที่ 2 และ ปภ.เขต 5 ในการจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการน้ำอุปโภคบริโภคไว้เป็นที่เรียบร้อย


  ส่วนกรณีที่มีข่าวของการประปาส่วนภูมิภาคที่มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำประปา ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยโดยการเร่งสูบน้ำจากแหล่งน้ำอื่นๆเข้ากักเก็บในแหล่งกักเก็บน้ำไว้ให้เพียงพอ ซึ่งคาดว่าสิ้นเดือนกรกฎาคมปริมาณน้ำที่จะน้ำมาผลิตเป็นน้ำประปานั้นมีเพียงพออย่างแน่นอน

  วันที่โพสข่าว : 12 มีค. 2559 เวลา 19:46 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้