วันพฤหัสบดีที่  19 ตุลาคม 2560 เวลา 12:22 น.
 • 15:46 น. Listen

  รบ.ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น ตั้งเป้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   

    
    
    

  เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2559 พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งของประเทศจากภายใน ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนระดับฐานรากอยู่ได้อย่างยั่งยืนและต่อยอดไปสู่ตลาดโลก โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญล่าสุดของ BOI คือ มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทางคือ 1.การส่งเสริมให้เกิดโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2.การส่งเสริมกิจการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 3.การส่งเสริมกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
   

  “มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ โดยสิ่งที่รัฐบาลอยากเน้นเป็นพิเศษคือ การสร้างความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP ด้วยการเชื่อมโยงกับมาตรการเหล่านี้ เพราะที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ออกมามาก บางส่วนมีการผลิตซ้ำๆ กัน ไม่ค่อยมีความแตกต่างของสินค้า ซึ่งไม่ได้หมายความว่า OTOP ไม่ดี แต่ท่านนายกฯ ต้องการให้ OTOP มีความยั่งยืนในหลายวิธีการ” พลตรีสรรเสริญ กล่าว

   
  พลตรีสรรเสริญ กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรีอยากให้ผู้ผลิตสินค้าOTOP ใช้ประโยชน์จากมาตรการของ BOI ในการช่วยกระจายสินค้า หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นนวัตกรรม สวยงามขึ้น มีความแตกต่าง เพื่อการส่งออกที่ง่ายขึ้น โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นสิ่งที่ทำได้ง่ายและใช้เงินลงทุนไม่สูง เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุทางการเกษตร อาหารแปรรูป หรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เป็นต้น “นายกฯย้ำว่าภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ทำให้ประเทศไทยต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง มีความเข้มแข็งจากภายใน และเมื่อเรามีความเข้มแข็งจากภายในแล้วไม่ว่าเศรษฐกิจของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรไทยก็จะสามารถยืนได้ด้วยตนเองอย่างสง่างาม และไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่แปรเปลี่ยนไปมากนัก” โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าว


  ทั้งนี้สิทธิประโยชน์จากมาตรการของ BOI ครอบคลุมทั้งเรื่องของภาษี สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการทั่วไปที่ลงทุนตั้งโรงงาน ศูนย์จำหน่าย OTOP หรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการที่มีเงินทุนน้อยตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป เข้าร่วมใช้สิทธิได้ และยังสามารถนำเครื่องจักรใช้แล้วบางส่วนมาใช้ในโครงการได้อีกด้วย
   

  วันที่โพสข่าว : 10 มีค. 2559 เวลา 15:46 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!