วันเสาร์ที่  23 กันยายน 2560 เวลา 09:03 น.
 • 12:14 น. Listen

  นายกฯเปิดประชุมACDขอทุกคนวางความต้องการของตัวเองไว้ก่อน

  เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2559 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue (ACD) Ministerial Meeting) ครั้งที่ 14
   
  โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การมาร่วมประชุมครั้งนี้ต้องการเห็นรอยยิ้ม อยากให้การประชุมของเราเป็นมิตร เป็นเพื่อนกันในเอซีดี ทั้งหมด โดยประเทศไทยมั่นใจในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ และยินดีที่ทุกประเทศให้ความสำคัญกับการประชุมเอซีดี ซึ่งเรากำลังจะเดินไปข้างหน้าร่วมกัน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ เพื่อประเทศชาติและประชาชนของแต่ละประเทศ หน้าที่ต่อภูมิภาคในเอซีดี และหน้าที่ต่อประชาคมโลก และต่อมวลมนุษยชาติ เราต้องร่วมมือกันให้เกิดความเป็นเอกภาพ เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เราจึงต้องปรับปรุงประวัติศาสตร์ของเอซีดี ซึ่งเมื่อ 14 ปีที่แล้วไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งเราต้องมาช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรให้ทั้งประเทศไทย และประเทศกลุ่มเอซีดี รวมทั้งประเทศกลุ่มประชาคมโลก วางอนาคตโลกร่วมกัน ด้วยหลัก 3 ประการคือ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน การลดความหวาดระแวง และผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน
   
  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปีนี้เอซีดีมีการเจริญเติบโต ดังนั้นในเวทีการหารือครั้งนี้เราต้องมาร่วมมือกันว่า จะทำอย่างไรให้ประเทศในกลุ่มภูมิภาคของเรามีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน โดยต้องกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางที่จะเดินไปข้างหน้า และแก้ปัญหาที่มีอยู่ ประเทศไทยเองก็กำลังปรับปรุงการทำงาน โดยนำนโยบายมาสู่การขับเคลื่อนและปฏิบัติให้ได้จริง เราต้องขับเคลื่อนให้ดีที่สุด เพราะอย่าลืมว่าโลกใบนี้เป็นของทุกคน เราต้องกำหนดอนาคตให้ได้ ซึ่งในฐานะที่ไทยเป็นประธานการประชุมและผู้ประวานงานในครั้งนี้เห็นว่า เราต้องศึกษาหรือทบทวนการดำเนินการในปีที่ผ่านมาว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร เอาปัญหามาเรียงลำดับความสำคัญ และเอาอนาคตมาเป็นตัวกำหนด ทำอย่างไรจะแก้ไขปัญหาในอดีตได้ ขณะเดียวกันก็ต้องเดินไปข้างหน้า เพราะขณะนี้โลกเรามีพลวัตรและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางอย่างชัดเจน เอาปัญหามาจัดกลุ่ม และแก้ไปด้วยกัน และต้องกำหนดทิศทางของอนาคตเพื่อเป็นมาตรการรองรับความเสี่ยงไว้
   
  “ทำอย่างไรเอซีดี จึงมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกได้ เราต้องกำหนดบทบาทตัวเองให้มีความเข้มแข็งทุกมิติ ต้องร่วมมือกันโดยทุกคนต้องลดความต้องการของตัวเองออกไปก่อน ประเทศไทยเองก็พยายามแก้ปัญหา เพราะถ้าทุกคนมุ่งหวังแต่ส่วนตัวมันก็จะเดินไปไม่ได้ วันนี้ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมที่เราต้องทบทวน ซึ่งแต่ละประเทศมีความแตกต่าง แต่เราต้องแสวงหาความเหมือนในความแตกต่างให้ได้ แล้วนำปัญหาที่เหมือนกันมาแก้เป็นอันดับแรก แม้บางประเทศไม่มีปัญหาดังกล่าวแต่ต้องช่วยกัน เพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง แล้วค่อยมาดูปัญหาที่ 2-3 ประเทศไทยจึงมีการวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีไว้ และมาคิดร่วมกันว่าเราจะเดินอย่างไรให้ถึงจุดมุ่งหมายนั้น”นายกรัฐมนตรี กล่าว

  วันที่โพสข่าว : 10 มีค. 2559 เวลา 12:14 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้