วันจันทร์ที่  23 ตุลาคม 2560 เวลา 00:26 น.
 • 17:49 น. Listen

  สุขุมพันธุ์เร่งเดินหน้าพัฒนาอาคารแม้นศรีช่วยเหลือคนเร่ร่อน

  กทม. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมและกำกับการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยประโยชน์ บริเวณแม้นศรี ครั้งที่ 1 โดยในที่ประชุมสำนักพัฒนาสังคม ได้รายงานการใช้พื้นที่อาคาร 3 ชั้น ในการจัดตั้งศูนย์คัดกรองช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือบ้านอิ่มใจ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัว หรือผู้ที่มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อรอการช่วยเหลือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการบ้านอิ่มใจจำนวน 90-120 คนต่อวัน จากที่สามารถรองรับการเข้าพักได้ 200 คน แบ่งเป็น ชาย 100 คน และหญิง 100 คน โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณ 40 ล้านบาท แยกเป็น 2 ส่วน 1.ค่าเช่าที่ดินอาคารและพื้นที่ใช้สอยเป็นเงิน 25 ล้านบาท และ 2.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบ้านอิ่มใจเป็นค่าตอบแทนค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 15 ล้านบาท
   
  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่อาคารแม้นศรี เป็นไปตามภารกิจของกทม.ที่มีความหลากหลาย ไม่สามารถประเมินราคาเป็นจำนวนเงินได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งหมด หากสามารถพัฒนาพื้นที่ได้ตามที่วางแผนไว้ก็จะสามารถสนับสนุนการทำงานของกทม.ในการดูแลทุกข์สุขประชาชน สำหรับสัดส่วนการใช้พื้นที่บริเวณแม้นศรี รวมขนาดพื้นที่ใช้สอย 9,958.36 ตารางเมตร (ตร.ม.) แบ่งเป็นอาคาร 3 ชั้นมีขนาดพื้นที่ใช้สอย 856.44 ตร.ม. เป็นพื้นที่สำนักพัฒนาสังคม ส่วนอาคาร 6 ชั้นขนาดพื้นที่ใช้สอย 7,133.22 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง แบ่งเป็นเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสำนักอนามัยในชั้น 1-3 ขณะที่ชั้น 4-5 เป็นของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด และชั้นที่ 6 เป็นของสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข นอกจากนี้ อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 608.18 ตร.ม. และอาคารอนุรักษ์สองชั้นครึ่ง จำนวน 1 หลังมีขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,360.52 ตร.ม. และถังน้ำประปา ซึ่งอาคารทั้ง 3 หลังเป็นของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
   

  วันที่โพสข่าว : 9 มีค. 2559 เวลา 17:49 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!