วันจันทร์ที่  23 ตุลาคม 2560 เวลา 00:15 น.
 • 19:01 น. Listen

  รมว.ท่องเที่ยวฯเตรียมหารือร่วมแก้ปัญหาใช้นอมินีตั้งบริษัท

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มี.ค. ที่ห้องประชุม สำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันการประกอบธุรกิจในลักษณะเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสันติ ป่าหวาย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.สมาน ชัยณรงค์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ พาณิชย์จังหวัด พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน เป็นต้น


  สำหรับการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ก.พ.59 นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการประกอบกิจการของคนต่างด้าวในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งได้มีการประชุมไปแล้วครั้งแรกเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อพิจารณามาตรการ กำกับ ดูแล ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีการดำเนินการในลักษณะตัวแทนอำพราง (Nominee) เพื่อไม่ให้นักลงทุนต่างชาติหลบเลี่ยงการชำระภาษี และมาตรการป้องกัน กำกับดูแล มิให้นักลงทุนชาวต่างชาติใช้คนไทยจดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวในลักษณะตัวแทนอำพราง และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  อย่างไรก็ตาม นางกอบกาญจน์ กล่าวสรุปภายหลังการประชุมฯว่า จากการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความคืบหน้าพอสมควร คือในแง่การทำธุรกิจ แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ธุรกิจซึ่งเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคในการควบคุมดูแลให้มีความเข้มมากขึ้นในอนาคต และการลงลึกในส่วนการทำงานต่อไป กับกรณีการวางมาตรการดูแลในส่วนของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีการแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองเพิ่มขึ้น และมีหน่วยงานของภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วย


  นอกจากนี้ ยังได้มีการพูดถึงแนวทางการเข้าไปตรวจสอบสำนักงานบัญชีและทนายความ ที่ให้บริการในการจัดทำบัญชีและการจัดตั้งนิติบุคคล ซึ่งจะต้องคุมเข้มในมาตรฐานของการให้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย โดยจะมีการนำไปพูดคุยกับสภาวิชาชีพของทั้งสององค์กร และที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ การจ่ายภาษีให้ถูกต้อง รวมทั้งยังมองไปถึงแนวทางในอนาคตว่าจะต้องมีการปรับกฎระเบียบหรือแม้กระทั่งกฎหมายที่จะสามารถทำให้ธุรกิจอยู่บนความถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นจริงในการทำธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีหลายรูปแบบ เช่น ทำอย่างไรที่จะสามารถปรับกฎระเบียบให้เข้มข้นมากขึ้น และทำให้โอกาสการเป็นนอมินีในการประกอบธุรกิจต่างๆลดน้อยลง และขอให้หน่วยงานต่างๆ มีการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วย

  วันที่โพสข่าว : 7 มีค. 2559 เวลา 19:01 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!