วันจันทร์ที่  23 ตุลาคม 2560 เวลา 00:22 น.
 • 16:39 น. Listen

  วิษณุชี้รบ.พร้อมรับฟังผู้ตรวจฯทักท้วงขั้นตอนตั้งสังฆราช

  เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2559 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแถลงถึงขั้นตอนการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ตามมาตรา 7 ของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการเสนอชื่อ ดังนั้นมติมหาเถรสมาคม(มส.)เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ว่า ตนยังไม่เห็นเรื่องดังกล่าวแต่รับทราบความเห็นนั้น ไม่ได้ว่าอะไร ซึ่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ มาตรา 7 เขียนไว้ 3 วรรค โดย วรรคหนึ่งคือ พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาพระสังฆราช วรรคสอง คือ ให้นายกรัฐมนตรีนำชื่อพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ตามมติ มส.ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อสถาปนาเป็นพระสังฆราช ส่วนวรรคสามให้นายกรัฐมนตรีสนองราชโองการ
   
  รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ดังนั้นปัญหาจึงอยู่ที่วรรคสอง ที่บอกว่าให้นายกรัฐมนตรีเสนอชื่อที่มส.เห็นชอบ แต่ไม่ได้เขียนว่าใครเป็นคนเสนอไปหรือเป็นคนเสนอมา ซึ่งจะเอาชื่อที่มส.ไม่ได้มีมติเห็นชอบขึ้นไปถวายไม่ได้ ดังนั้นวันนี้จึงยังถกเถียงกันอยู่ว่านายกรัฐมนตรีต้องส่งชื่อไปที่มส.ก่อน หรือให้มส.เสนอชื่อมาที่นายกรัฐมนตรี อันที่จริงเรื่องนี้ไม่มีการถกเถียงกันเลยจนกระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินมาบอกว่า มส.ไม่มีอำนาจในการเสนอชื่อไปที่นายกรัฐมนตรีก่อน ตนไม่อยากเรียกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้ชี้แนะ แต่เป็นการเสนอความคิดเห็นมากกว่า
   
  ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ผ่านมาการที่ มส.เสนอชื่อมาที่นายกรัฐมนตรีก่อนนั้นถือว่าถูกต้องหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่ถึงขั้นนั้น รัฐบาลไม่เคยสงสัยในข้อนี้ แต่เรื่องนี้เป็นการวินิจฉัยข้อกฎหมาย โดยรัฐบาลจะหาทางออกอย่างไรก็มีวิธีการอยู่ เหมือนกับที่ผ่านมามีความสงสัยในกฎหมายอื่นๆ เพราะเรื่องดังกล่าวนี้รัฐบาลไม่เคยสงสัยมาก่อน แต่วันนี้มีคนสงสัยแล้วออกมาแถลงข่าวก็ไม่ได้ว่าอะไร เหมือนกับที่รัฐบาลได้ทำอะไรตั้งหลายเรื่อง แล้วมีคนบอกว่าเรื่องนั้นผิดบ้าง แต่เราไม่ได้ว่าอะไร แล้วไม่ต้องกลับไปทะเลาะกัน แต่เมื่อไหร่ที่ศาลบอกว่าผิดนั้นค่อยว่ากัน ซึ่งปัญหาต่างๆถ้ารัฐบาลสงสัยก็จะสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะมีขั้นตอนอยู่แล้ว
   
   “ถ้าหากผู้ตรวจการแผ่นดินทักท้วง เราก็อาจจะฟัง แต่จะทำอย่างไรต่อก็อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องนี้เป็นเพียงข้อสังเกตของท่าน แล้วอย่ามาถามรัฐบาลว่าไม่รู้หรือว่าผิด เพราะจนวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมานั้นผิด” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว
    
  ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อมีเสียงทักท้วง รัฐบาลจะเลือกเดินทางใด นายวิษณุ กล่าวว่า ในเวลานี้เรายังไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้ว เพราะไม่ใช่ประเด็นที่ว่า เราเดินมาถูกหรือผิด เมื่อฝ่ายหนึ่งบอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรต่อ ให้กลับไปดูข้างหลังก่อนว่าผิดหรือถูก วันนี้จึงได้นิ่ง เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยในที่ประชุมครม.ถึง 2 ครั้งแล้ว โดยครม.รับทราบ ซึ่งไม่มีครม.คนใดเห็นว่าเรามาผิดหรือถูกทาง
    
  ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินชี้แจงออกมาในลักษณะนี้ มส.ต้องเรียกประชุมเพื่อทบทวนกันอีกครั้งหรือไม่ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทำไมต้องประชุม แล้วใครเป็นคนบอกว่าผิด ซึ่งจะประชุมหรือไม่คงต้องแล้วแต่ มส.เอง ปัญหาดังกล่าวได้มีการขอร้องกับทุกฝ่ายแล้วว่าให้อยู่ในความสงบ เนื่องจากทุกขั้นตอนล้วนมีกระบวนการในตัวของมันอยู่ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้น่าจะเป็นคุณกับทุกฝ่าย รายละเอียดอื่นจะให้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) หาวิธีจัดการ

  วันที่โพสข่าว : 4 มีค. 2559 เวลา 16:39 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!