วันพฤหัสบดีที่  19 ตุลาคม 2560 เวลา 12:22 น.
 • 17:18 น. Listen

  กรธ.ปรับระบบการศึกษา หลังโดนอัดล้าหลัง 

               
              
  นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) แถลงความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญว่า กรธ.ได้ปรับแก้มาตรา 50 ในหมวดหน้าที่ของรัฐ ในเรื่องการสนับสนุนการศึกษาที่ถูกวิจารณ์ว่าล้าหลังไป 20 ปีและไม่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาเลย โดยกรธ.ได้กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียน (6 ปี) จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งสนับสนุนให้การศึกษาภาคบังคับฟรีตั้งแต่ ป.1จนจบ ม.3 เป็นระยะเวลา 9 ปี ส่วนการศึกษาระดับม.4-ม.6 รัฐจะต้องสนับสนุนเฉพาะผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับค่าใช้จ่ายไปตลอดชีวิต โดยมีบทเฉพาะกาลรองรับว่าให้รัฐต้องจัดตั้งกองทุนเพื่อดำเนินการตาม โดยใช้งบประมาณจากผู้บริจาคซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีได้ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดให้เรียนฟรีทุกคนเพราะบางก็มีกำลังทรัพย์และบางคนอาจจะอยากเรียนในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ
                                                          
             
  ทั้งนี้กรธ.ยังได้พิจารณาเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในบททั่วไปให้มีความชัดเจนขึ้น โดยประชาชนจะมีสิทธิเต็มที่โดยถูกจำกัดเฉพาะกฎหมายแต่ต้องไม่ขัดกับหลักนิติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพที่ภาคประชาสังคมที่เป็นกังวลว่าบัญญัติไม่ชัดเจนและปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ทำให้สังคมเกิดความไม่ไว้ใจรัฐบาลไม่ยอมจะออกกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงบัญญัติเพิ่มไว้ว่า แม้ไม่มีการตรากฎหมาย บุคคลหรือชุมชนก็สามารถใช้สิทธิเสรีภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้
                                                        

  วันที่โพสข่าว : 3 มีค. 2559 เวลา 17:18 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!