วันจันทร์ที่  25 กันยายน 2560 เวลา 13:04 น.
 • 18:24 น. Listen

  รัฐบาลเตรียมกิจกรรม3 โครงการเฉลิมพระเกียรติราชินี

         
                    
  ที่ห้องประชุม อรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งผลการประชุมที่ประชุมรับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจำแนกเป็น 9 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการสร้างถาวรวัตถุและสิ่งสาธารณประโยชน์ 2.ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ 4.ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 5.ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 6.ด้านการส่งเสริมการศึกษา 7.ด้านมหกรรมการแสดง การประกวด และนิทรรศการ 8.ด้านการจัดทำเอกสาร วีดิทัศน์และของที่ระลึก 9.ด้านอื่น ๆ


  พร้อมกันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบโครงการและกิจกรรมที่เสนอร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน 2.โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ 2 และ3.โครงการก่อสร้างเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ทั้งนี้โครงการและกิจกรรมดังกล่าวจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
                     
                

  วันที่โพสข่าว : 2 มีค. 2559 เวลา 18:24 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.