วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 03:46 น.
 • 17:24 น. Listen

  พม.ประสานต่างประเทศสกัดขอทานต่างชาติ

  กรณีที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดแนวทางการจัดระเบียบขอทานอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่เดือน กันยายน 2557- มกราคม 2559 โดยได้ช่วยเหลือคนขอทานทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ทำให้จำนวนคนขอทานลดน้อยลงไป ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ในบางพื้นที่ยังพบคนขอทานอยู่
  นาย พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า การจัดระเบียบคนขอทาน ได้เริ่มขึ้นหลังจากรัฐบาลมีนโนบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐในระยะเฉพาะหน้า เพื่อเร่งสร้างอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดระเบียบมาแล้ว 7 ครั้ง ก็พบว่ามีคนขอทานลดลงอย่างมาก ซึ่งหากเป็นขอทานคนไทยจะพิจารณาการช่วยเหลือ ในด้านครอบครัว ด้านสุขภาพ รวมถึงการฟื้นฟูและฝึกอาชีพ พร้อมชี้แจ้งข้อมูลกฏหมายที่ถูกต้องเพื่อการเข้าถึงขณะเดียวกันขอทานที่เป็นต่างชาติ จะประสานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อส่งกลับภูมิลำเนา และเตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลงกับประเทศต้นทาง เพื่อป้องกันไม่ให้คนขอทานต่างชาติกลับเข้ามาในไทยได้
  “จะให้คนขอทานหมดไปเลย อาจจะทำได้ยาก เพราะทุกประเทศก็มีคนขอทานทั้งหมด แต่จะทำอย่างไรให้มีคนขอทานน้อยที่สุด และทำอย่างไรที่จะช่วยเขาได้ หลักๆแล้วเขามีครอบครัว เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปคุยกับครอบครัวของเขา ว่ามีสาเหตุอะไรถึงต้องมาขอทาน บางคนป่วย หรือมีฐานะยากจน เจ้าหน้าที่ก็จะมีกรมที่เกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ มาร่วมบูรณาการ ส่วนการป้องกันและแก้ปัญหาคนขอทานตามคำสั่งของรัฐบาล ที่ผ่านมา มีแนวทางที่สำคัญ อย่างการบังคับใช้กฎหมาย การจัดระเบียบทะเบียนข้อมูลบุคคล การคุ้มครองช่วยเหลือ และการป้องกันเพื่อไม่ให้มีการกลับมาขอทานซ้ำ แต่กรณีขอทานที่เป็นต่างชาติก็มีการประสานประเทศต้นทาง และเตรียมทำ MOUกับประเทศกัมพูชา ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ” นาย พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ กล่าว
  อย่างไรก็ตาม สถิติการจัดระเบียบคนขอทาน ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม2557 ถึง เดือนมกราคม 2559 มีจำนวนคนขอทาน 3,896 คน แบ่งเป็นขอทานคนไทย2,487 คน และขอทานต่างชาติ 1,409 คน และในส่วนจังหวัดที่พบคนขอทานมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ ชลบุรีและสมุทรปราการ
   

  วันที่โพสข่าว : 2 มีค. 2559 เวลา 17:24 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!