วันจันทร์ที่  25 กันยายน 2560 เวลา 13:10 น.
 • 16:12 น. Listen
  ผู้บริหารสธ.อ้วนลงพุงเพียบ หมอปิยะสกลออกนโยบายรีดน้ำหนัก
  ผู้บริหารสธ.อ้วนลงพุงเพียบ หมอปิยะสกลออกนโยบายรีดน้ำหนัก

  ผู้บริหารสธ.อ้วนลงพุงเพียบ หมอปิยะสกลออกนโยบายรีดน้ำหนัก

  เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2559 ที่กระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ได้ประกาศนโยบาย “ผู้บริหาร สธ....ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี”10 ข้อ คือ 1.ให้ผู้บริหารทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 2.ดูแลตัวเองตามหลัก3อ. อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์2ส. คือสุรา ยาสูบ 3.กินผักและผลไม้ทุกมื้อ 4.ลดการกินอาหารหวาน มัน เค็ม ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานหรือน้ำอัดลม 5.จัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพระหว่างการประชุม 6.เพิ่มกิจกรรมทางกายให้ได้อย่างน้อย30นาทีต่อวัน อย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์ 7.อารมณ์ดี ผ่อนคลายความเครียด 8.ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดการบริโภคยาสูบ 9.รักษารากฟันให้แข็งแรงแปรงฟันอย่างถูกวิธี และ10.มุ่งมั่นและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับบุคลากรสาธารณสุข ได้นำไปนำไปปฏิบัติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงต้นแบบขององค์กรอื่นๆ ต่อไป

  ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวอีกว่า จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556 พบคนไทยบริโภคอาหารว่างประมาณ 3 ใน 4 ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยเด็ก 6-14 ปี มีการบริโภคสูงสุดร้อยละ 89.8 รองลงมาคือเยาวชน 15-24 ปี ร้อยละ 85.5 วัยทํางาน 25-59 ปี ร้อยละ 77.6 ส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 70.8 ดังนั้น นอกจากนี้ยังพบว่าในเด็กนักเรียนทุกๆ 10 จะมีเด็กอ้วน 1 คน หากผู้จัดอาหารว่างมีความรู้ด้านโภชนาการ ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลสุขภาพ บริโภคอาหารที่เน้นคุณค่าทางโภชนาการ ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง จะช่วยลดน้ำหนักส่วนเกิน ให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพดี ป้องกันการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ข้อกระดูกเสื่อม ได้ ซึ่งโรคเหล่านี้สร้างความสูญเสียในการรักษาปีละกว่า 100,000 ล้านบาท

  นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการตรวจวัดรอบเอวและดัชนีมวลกายของผู้บริหารกระทรวงตามเกณฑ์มาตรฐานของเอเชีย พบว่า มีภาวะอ้วนลงพุงสูงถึงร้อยละ 33 เท่ากับอัตราการอ้วนลงพุงของคนไทยทั้งประเทศ ส่วนตัวก็วัดรอบเอวได้ 97.5 เซนติเมตร ซึ่งมาตรฐานชายไทยรอบเอวไม่ควรเกิน 90 เซนติเมตร ไขมันเกิน รวมแล้วดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะอ้วนลงพุง จะต้องลดน้ำหนักลงอีก 15.1 กิโลกรัม

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจวัดรอบเอวและดัชนีมวลกายของศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล พบว่า มีภาวะอ้วนลงพุง โดยวัดรอบเอวได้ 96.5 น้ำหนักเกิน ต้องลดลง 14 กก. ไขมันเกิน ต้องลดลง 14.3 กก. ขณะที่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. มีภาวะอ้วนลงพุง โดยวัดรอบเอวได้ 101.5 ซม. น้ำหนักปัจจุบัน 87 กก.ถ้าจะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติต้องอยู่ที่ 67.9 กก. ดังนั้นจึงต้องลดน้ำหนักลงอีก 12.8 กก. ลดไขมันลง 12.8 กก. และนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีภาวะอ้วนลงพุง โดยวัดรอบเอวได้ 93 ซม. น้ำหนักปัจจุบัน 67 กก. แต่น้ำหนักที่ควรจะเป็นคือ 59.2 ดังนั้นต้องลดน้ำหนักลงอีก 8.5 กก. และลดไขมันลง 12.4 กก. หลังจากนี้ผู้บริหารทุกคนจะต้องมีการตรวจวัดดัชนีมวลกายทุกเดือนและวัดผลสุดท้ายในเดือน ก.ย.2559

  วันที่โพสข่าว : 2 มีค. 2559 เวลา 16:12 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.