วันศุกร์ที่  22 กันยายน 2560 เวลา 09:35 น.
 • 19:33 น. Listen

  นักวิชาการชี้กรณีบ.ไร่ส้ม เป็นตัวอย่าง“คุมจริยธรรมสื่อ”

  ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ จะมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายจริยธรรมสื่อ ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีการนำเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนว่าการกระทำในลักษณะนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ในวิชาชีพสื่อมวลชน อาทิ กรณีการรับสินบน เป็นต้น ซึ่งกรณีของบ.ไร่ส้ม นั้นก็สามารถนำมาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะใช้ในการศึกษาได้ ทั้งนี้ตนมองว่าการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนในชั้นเรียนแก่นักศึกษานั้นทุกมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอยู่แล้ว แต่เมื่อนักศึกษาพ้นออกไปสู่สนามข่าว ได้ลงมือปฏิบัติ ได้พบเจอสภาพแวดล้อม หรือสิ่งยั่วยุ ก็อาจจะมีบางคนที่หลงผิดกระทำเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะฉะนั้นตนมองว่าตรงนี้เป็นหน้าที่ของสภาวิชาชีพ หรือบริษัทต่างๆที่จะต้องกำหนดมาตรการลงโทษ รวมถึงการติดตามตรวจสอบให้เข้มข้น


  “แม้ปัจจุบันจะสื่อมวลชนจะมีการขยายตัวมากขึ้น ทั้งทีวีดิจิตอล รวมถึงโซเชียลมีเดีย เหล่านี้ผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทใดก็ต่างยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งสิ้น และแม้ที่ผ่านมาสื่อจะมีการตรวจสอบกันเอง แต่ก็ยังมีจุดอ่อนเพราะเป็นการตรวจสอบในลักษณะที่เปิดเรื่องราวและปล่อยให้สังคมเป็นผู้ลงโทษ เป็นผลทางสังคม แต่ไม่ได้มีผลของการลงโทษในการกระทำผิดเรื่องนั้นๆ แต่อย่างใด เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้การควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมีความเข้มข้นและได้ผล ผมเห็นว่าทางสภาวิชาชีพสื่อและบริษัทต่างๆต้องเข้ามามีบทบาทในการกำหนดโทษให้ชัดเจน”ดร.มานะ กล่าว


  ด้านผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสกล่าวารองค์การ และอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ว่ากรณีที่เกิดขึ้น ถือเป็นกรณีศึกษาที่ดีที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน และจริยธรรมของสื่อ เพราะที่ผ่านมา แม้จะมีวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อ แต่ไม่มีกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างชัดเจนให้นักศึกษาได้นำมาเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ให้ความสำคัญในการปลูกฝัง สอนด้านจริยธรรม การทำหน้าที่ของสื่อที่ดี แต่ทั้งนี้เรื่องจริยธรรมเพียงสอนในชั้นเรียน คงไม่เพียงพอ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริยธรรม ความรู้สึกนึกคิด การกระทำของตัวบุคคลแต่ละคนด้วย ฉะนั้นต่อให้มีการเรียนการสอน ปรับหลักสูตร แต่ถ้าผู้นั้นไม่ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลต่อให้เรียนมาอาจไม่ได้นำมาปฏิบัติ ทั้งนี้ปัจจุบันนักศึกษารุ่นใหม่ ให้ความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมสื่อค่อนข้างมาก และมีการตรวจสอบ เฝ้าระวังในเรื่องนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี ขณะเดียวกันกลุ่มนักวิชาการเอง หรือผู้ที่อยู่ในแวดวงสื่อก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน

  วันที่โพสข่าว : 29 กพ. 2559 เวลา 19:33 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.