วันจันทร์ที่  25 กันยายน 2560 เวลา 13:02 น.
 • 17:55 น. Listen

  ททท.เล็งตั้งกองทุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.มีแผนจะจัดตั้งกองทุน “Tourism responsive fund” เพื่อนำเงินจากกองทุนดังกล่าวมาช่วยสนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณี หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทย จนนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น


  ทั้งนี้ในเบื้องต้นคาดว่าอาจจะใช้เงินจากงบกลางของ ททท. มาตั้งเป็นงบของกองทุนนี้ อยู่ที่ 200 ล้านบาท โดยมองว่าประโยชน์ของการจัดตั้งงบฯผ่านรูปแบบกองทุน จะทำให้ ททท.สามารถนำงบกองทุนมาใช้ได้อย่างคล่องตัว รวมถึงช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ทันต่อสถานการณ์ และรวดเร็วกว่าการรอพิจารณาอนุมัติในรูปแบบงบประมาณตามระเบียบหน่วยงานทั่วไป


  สำหรับตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว และอยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจัดตั้งกองทุนดังกล่าวได้ภายในปีนี้ และวางแผนจะให้การดำเนินงานและบริหารกองทุนฯอยู่ในภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ (บอร์ด) ททท.


  สำหรับเกณฑ์การพิจารณามอบเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จะเน้นพิจารณาจากกรณีฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ใหญ่ๆที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวโดยรวม เช่น การมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักโรงแรม และตั๋วเครื่องบิน แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์รุนแรงที่ไม่คาดคิดข้างต้น “ที่ผ่านมาในบางกรณีประกันการเดินทางต่างประเทศ อาจไม่สามารถชดเชย ไม่ครอบคลุม หรือไม่สามารถช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ซื้อประกันได้ แต่เเงินกองทุนนี้จะเข้ามาช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ลดขั้นตอนความยุ่งยากในการจ่ายเงินได้ ทั้งยังมองว่าแผนนี้ ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การท่องเที่ยวไทย และการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็น 1 ในตัวชี้วัดการทำงานที่สำคัญของ ททท.”


  ขณะที่แผนการดำเนินงานของททท.ในกลุ่มตลาดต่างประเทศ ททท.จะมุ่งเน้นการสร้างสินค้า หรือบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างเช่น การผลักดันการท่องเที่ยวลักชัวรีเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น เพื่อปรับเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดบน โดยมีเป้าหมายฟื้นยอดนักท่องเที่ยวรัสเซียให้ได้ 1 ล้านคนภายในปีนี้ หลังจากในช่วงปิดปีก่อนหดตัวไปกว่า 40% หรือปิดอยู่ที่ประมาณ 8.8 แสนคน โดยเป็นผลมาจากเศรษฐกิจรัสเซียหดตัว ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มตลาดกลาง-ล่าง


  นอกจากนี้ ยังผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวอิหร่าน และโอมาน ที่นิยมมารับการรักษาที่ไทย โดยในปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมีสัดส่วนประมาณ 10% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนพยายามปรับโครงสร้างสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนให้มีสัดส่วนการท่องเที่ยวแบบอิสระ(FIT)มากขึ้น จาก 40% เพิ่มเป็น 60% และลดสัดส่วนการท่องเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์ จากปัจจุบัน 60% เป็น 40% ในอนาคต เพื่อลดปัญหาเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญ


  ทั้งนี้ททท.ได้ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มรายได้รวมจากการท่องเที่ยวในทุกตลาด หรือจากนักท่องเที่ยวประเทศต่างๆ ให้เติบโตเพิ่มขึ้น 10% ภายในปี 2563 จากเป้าหมายรายได้การท่องเที่ยวปี 2559 ที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายรายได้รวมไว้อยู่ที่ 2.41 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.56 ล้านบาท และรายได้จากตลาดภายในประเทศ 8.5 แสนล้านบาท


  ส่วนแผนการดำเนินงานกับตลาดภายในประเทศ ก็เตรียมปล่อยแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย โดยจะใช้กลยุทธ์เซเลเบริตี้ มาร์เก็ตติ้ง โดยนำคนดังที่เป็นนิชมาร์เก็ต ทั้ง 6 กลุ่ม เช่น ตัวแทนกลุ่มกีฬา กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงวัย มาถ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย และจะเริ่มออกอากาศในเดือน เม.ย.นี้ โดยในเบื้องต้นจะมีตัวแทนจากกลุ่มครอบครัว คือ มะลิ พาขวัญ และโบว์ แวนด้าสหวงษ์ มาร่วมถ่ายโฆษณาด้วย


  ทั้งยังเตรียมจัดกิจกรรมแจกรางวัลลุ้นล้าน ผ่านแคมเปญ“เที่ยวช่วยไทย”ในช่วงเดือน เม.ย.นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่คนไทยเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดกันค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ททท.จะยังคงผลักดันแผนงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งแคมเปญ “12 เมือง...ต้องห้ามพลาด” “เมืองต้องห้าม…พลาด ”และ“เขาเล่าว่า”


  สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “สถานีประชารัฐสุขใจSHOP” จำนวน 148 แห่ง ในพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ที่ทาง ททท.ได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อผลักดันให้เป็น 1ในโครงการที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่รากฐานเศรษฐกิจประเทศนั้น คาดว่าจะเริ่มเปิดตัวโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้เป็นต้นไป


  ขณะที่มีแผนเพิ่มสำนักงานของ ททท.ในต่างประเทศ ตั้งเป้าหมายจะขยายให้ครบจำนวน 32 แห่ง จากปัจจุบันมีจำนวน 27 แห่ง โดยสนใจจะเข้าไปจัดตั้งสำนักงานในแคนาดา และบราซิล รวมถึงจะเพิ่มสำนักงานในไทยให้ครบ 40 แห่ง จากปัจจุบันมีจำนวน 35 แห่งภายในปีหน้า ซึ่งคาดว่าการมีสำนักงานเข้าไปจัดตั้งอยู่ในพื้นที่ จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศมากขึ้น

  วันที่โพสข่าว : 29 กพ. 2559 เวลา 17:55 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.