วันเสาร์ที่  23 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น.
 • 17:35 น. Listen

  ป.ป.ส.จับตาแก๊งค้ายาเสพติดผ่านโซเชี่ยลมีเดีย

  นายณรงค์
  รัตนานุกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส.
  เปิดเผยถึงสถานการณ์การซื้อขายยาเสพติดในโซเชี่ยลมีเดีย ว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
   ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งจะติดต่อกันเฉพาะกลุ่มที่สามารถเข้าถึงกันได้
  และมีการสร้างระบบป้องกันการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทำให้ยากต่อการสืบสวนจับกุม  ส่วนประเภทยาเสพติดที่นิยมซื้อขายกันจะเป็น
  กัญชาแห้ง ไอซ์ พืชกระท่อม ยาบ้า 
  มีการสั่งซื้อในปริมาณไม่มากนัก เช่น กัญชาแห้งประมาณ 1-2 กิโลกรัม
  เมื่อติดต่อซื่อขายกันเรียบร่อยจะมีการชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร ที่ผ่านมาพบผู้ที่สั่งซื้ออยู่ในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
  นครศรีธรรมราช จันทบุรี ชลบุรี ส่วนผู้จำหน่ายจะอยู่ในพื้นที่กรุงทเพมหานคร  หรือ
  จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

  สำนักงาน
  ป.ป.ส.มีการดำเนินการแก้ปัญหาการค้ายาเสพติดผ่านช่องทางดังกล่าวทั้งด้านการเฝ้าระวังกลุ่มผู้เสพและการสืบสวนหาข่าวกลุ่มค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
  ทั้งในด้านการปราบปรามซึ่งมีแนวทางและวิธีการป้องกัน
  โดยการประสานความร่วมมือกับกองบังคับปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


  “ในการดำเนินการทำได้ยากเนื่องจากกลุ่มค้ายาเสพติดและกลุ่มผู้เสพส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปิด
  มีความเข้าใจในการเข้าถึงระบบโซเชี่ยลมีเดียอย่างดี
  มีพัฒนาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมุลที่ดีส่งผลทำให้การตรวจสอบและการเข้าถึงข้อมูลของเครือข่ายยาเสพติดค่อนข้างยาก
  และเป็นอุปสรคในการจับกุม แต่ ป.ป.ส.ยืนยันว่า แม้จะยากแต่ก็ต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพราะแนวโน้มของการซื้อขายาเสพติดลักษณะนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น
  และไม่ใช่เพียงแค่ผู้ค้ารายย่อยที่ใช้ช่องทางนี้ แต่ยังเป็นผู้ค้ารายใหญ่ที่ยังไม่สามารถจับกุมได้หันมาใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้นด้วย
  ”  นายณรงค์
  กล่าว

  นอกจากนี้สำนักงาน
  ป.ป.ส.ยังมีแนวทางการแก้ปัญหานี้ด้วยการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไข
  พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  ต่อปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ให้พิจารณากำหนดให้การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่มีเนื้อหา ภาพ
  คลิปวิดิโอ เกี่ยวกับการซื้อขายยาเสพติดและการเสพยาเสพติด เป็นความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
  พ.ศ.2550  ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย
  ไป เมื่อ วันที่ 25 พ.ย. 2558 
  ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง
  เนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติยังไม่มีกฎหมายควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลที่มีเนื้อหาภาพ
  หรือคลิปวิดิโอเกี่ยวกับการเสนอขายยาเสพติดและการเสพยาในรูปแบบต่างๆ
  ทางโซเชี่ยลมีเดียอย่างชัดเจน 
  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นเรื่องอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปิดกั้นเว็บไซค์การเสนอขายหรือเสพยาเสพติด
  ว่า ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  มิได้บัญญัติให้การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่มีเนื้อหาภาพ หรือ
  คลิปวิดิโอ เกี่ยวกับการเสนอขายยาเสพติดและการเสพยาเสพติดเป็นความผิดตาม
  พรบ.คอมพิวเตอร์อันจะเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ยื่นคำรองขอศาลให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย

   

  วันที่โพสข่าว : 25 กพ. 2559 เวลา 17:35 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้