วันอังคารที่  17 ตุลาคม 2560 เวลา 18:37 น.
 • 14:16 น. Listen

  ยงยุทธเผยร่างพรบ.ยุทธศาสตร์ชาติ บังคับปรับแผนทุก5ปี 

  เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2559 พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน(กมธ.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงถึงการพิจารณาปรับปรุงรายงานการศึกษาว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่า ขณะนี้ กมธ.ได้ส่งร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ที่ปรับปรุงแก้ไขไปให้ ประธานสปท. พิจารณาเพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ทั้งนี้ในส่วนที่ กมธ. พิจารณานั้นคือให้ ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นกรอบแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศนั้น บังคับให้มีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปีหรือเมื่อมีสถานการณ์ที่กระทบต่อวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด รวมทั้งต้องยึดถือผลประโยชน์ของประเทศและกำหนดการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังให้เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนอื่นๆ ของประธานและกรรมการ โดยกำหนดให้เป็นพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ยังปรับปรุงกระบวนการพิจารณายุทธศาสตร์ชาติที่เสนอโดยคณะกรรมการต่อรัฐสภา หากเห็นไม่ตรงกันให้ตั้งคณะกรรมาธิการ ร่วมกันพิจารณาและหากยังเห็นไม่ตรงกันอีก ให้นำเสนอรัฐสภาพิจารณา โดยรัฐสภามีมติอย่างใดก็ให้ดำเนินการตามนั้น อีกทั้งยังให้สำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปราศจากการครอบงำทางการเมือง

  พ.ต.ต.ยงยุทธ กล่าวอีกว่า รายงานดังกล่าวเป็นเพียงผลการศึกษาตามหน้าที่ของกมธ.และสปท. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง ส่วนกรณีที่ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 22 คน ยืนยันว่าไม่ใช่การวางกรอบสืบทอดอำนาจ แต่เชื่อว่าสนช.มีดุลพินิจเลือกคนที่เหมาะสมมาทำประโยชน์ให้ประเทศ อย่างไรก็ดีร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ที่สปท.จะส่งให้ครม.พิจารณานั้นยังไม่ใช่เนื้อหาสุดท้าย เพราะครม.และสนช.สามารถนำไปแก้ไขได้ ส่วนกรอบเวลายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่หลายฝ่ายกังวลว่าใช้ระยะเวลานานไปนั้น ตนไม่ถือว่านานเกินไป เพราะเป็นแค่กรอบกว้างๆ ให้รัฐบาลดำเนินการและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกๆ 5 ปี อย่างไรก็ดีทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาล้วนมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ อย่างมาเลเซียมีแผนยุทธศาสตร์ชาติถึง 30 ปี

  วันที่โพสข่าว : 24 กพ. 2559 เวลา 14:16 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!