วันเสาร์ที่  23 กันยายน 2560 เวลา 09:01 น.
 • 18:03 น. Listen

  ครม.เห็นชอบรายชื่อกรรมการป.ป.ง.

                          
               
   
             
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ป.ง.) จำนวน 6 คน โดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่ง ตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ดังนี้ 1. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ 2. รองศาสตราจารย์สังศิต พิริยะรังสรรค์ 3. ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต 4. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช 5. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 6. นายสุทธิพล ทวีชัยการ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ สนช. ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นต้นไป 
   

  วันที่โพสข่าว : 23 กพ. 2559 เวลา 18:03 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้