วันเสาร์ที่  23 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น.
 • 17:58 น. Listen

  ครม.ตั้งผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ

           
      
   
              
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอการแต่งตั้ง นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แทนนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 
                  
  ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นางสาวรัชนีกร สรสิริ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) แทนนายชาติชาย สุทธิกลม ที่ลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป 
            
  ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนตำแหน่งที่ว่าง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นายอธิคม อินทุภูติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป   
      
   

  วันที่โพสข่าว : 23 กพ. 2559 เวลา 17:58 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้