วันพฤหัสบดีที่  19 ตุลาคม 2560 เวลา 12:21 น.
 • 16:58 น. Listen

  กทม.ปรับแผนรับมือ“ภัยแล้ง” สั่งหน่วยงานในสังกัดลดการใช้น้ำลงอีก 20 %  

   
   
  รายงานข่าวจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร(กทม.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 ก.ค.2558 เห็นชอบแนวทางประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานของภาครัฐลดการใช้น้ำอย่างน้อยร้อยละ 10 ซึ่งที่ผ่านมานายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกทม.ได้สั่งการให้หน่วยงานสังกัดกทม.ถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำเมื่อวันที่ 20 ต.ค.2558 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงมาก อาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค
   
    
  ล่าสุดปลัดกทม.จึงมีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานสังกทม.ลดการใช้น้ำลงไปอีกร้อยอย่างน้อยร้อยละ 20 พร้อมรายงานผลทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง รายงานข่าวระบุอีกว่า สำหรับมาตรการและแนวทางการลดปริมาณการใช้น้ำของกทม. ประกอบด้วย 1.มาตรการประหยัดน้ำของทุกหน่วยงาน โดยจัดตั้งคณะทำงานการประหยัดน้ำของหน่วยงานขึ้น พร้อมปรับแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ โดยตั้งเป้าให้สามารถประหยัดน้ำได้อย่างน้อยร้อยละ 20 และรายงานผลการดำเนินการทุกๆวันที่ 5 ของเดือน 2.มาตรการตรวจสอบการสูญเสียน้ำจากการรั่วไหลของระบบประปาและอุปกรณ์ภายใน อาทิ ตรวจสอบท่อประปาเพื่อหาจุดรั่วไหลของน้ำ ตรวจสอบอุปกรณ์ในการใช้น้ำประปา เช่น ก๊อกน้ำ ชักโครก ปิดวาล์วน้ำหรืออุปกรณ์การใช้น้ำประปาทุกชนิดให้สนิทหลังการใช้ทุกครั้ง และ3.มาตรการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แทนการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือน้ำประปา เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างถนน ทางเท้า 4.มาตรการลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกร ที่สำนักพัฒนาสังคม กทม.รับผิดชอบ และ5.มาตรการสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์การประหยัดการใช้น้ำในทุกภาคส่วน” รายงานข่าวระบุ
   

  วันที่โพสข่าว : 23 กพ. 2559 เวลา 16:58 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!