วันพฤหัสบดีที่  19 ตุลาคม 2560 เวลา 21:23 น.
 • 17:05 น. Listen

  นักวิชาการระบุข้อเสนอครม.ไม่เหมาะกับแนวคิดปชต.

   
   

  นายยุทธพร อิสรชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่แนะให้ใช้รัฐธรรมนูญเป็นสองช่วง เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศเผชิญวิกฤติรอบใหม่ว่า ข้อเสนอลักษณะนี้เป็นการมองในเชิงบริหาร ซึ่งอาจจะมองที่เป้าหมายเป็นหลัก คือต้องการมีเครื่องมือในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผลโดยง่าย แต่การปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของเป้าหมาย แต่ให้ความสำคัญกับกระบวนการ ดังนั้นการหวังให้มีอำนาจพิเศษ จะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในมุมของประชาธิปไตย ที่หลักประกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน ดังนั้นถ้ามองเรื่องนี้ในมุมการบริหารจัดการก็จะเป็นข้อเสนอที่ดี แต่ถ้ามองในมุมของประชาธิปไตยข้อเสนอนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่

   
  เมื่อถามถึงกลไกที่จะรักษาความสงบตามคำแนะนำของ ครม. คาดว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร นายยุทธพรกล่าวว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีกลไกใด หรือการตั้งสถาบันทางการเมืองใดที่จะมาทำให้ความขัดแย้งลดลงในสังคมมนุษย์ ทั้งนี้กระบวนลดความขัดแย้งในสังคมเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งใช้กระบวนการหารือร่วมกัน หรือมีเวทีสาธารณะพูดคุยร่วมกัน และสำคัญที่สุดจะต้องมีกติกาซึ่งทุกฝ่ายให้การยอมรับ ก็คือตัวรัฐธรรมนูญ ที่ต้องทำให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งจะมาสู่ความไว้วางใจ และนำไปสู่การปรองดอง  เมื่อถามว่าหากกรธ.ดำเนินตามข้อเสนอของครม.ในประเด็นนี้จะทำให้เกิดผลเสียหรือไม่ นายยุทธพร กล่าวว่าจะทำให้เกิดผลเสีย เพราะจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญมีข้อวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น อีกทั้งอาจจะถูกโยงไปยังเรื่องของการหนุนให้มีกลไกเหมือนคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ(คปป.)ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วย
   

  วันที่โพสข่าว : 22 กพ. 2559 เวลา 17:05 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!