วันอังคารที่  26 กันยายน 2560 เวลา 09:04 น.
 • 17:27 น. Listen

  ก.ต่างประเทศทบทวนวีซ่าสื่อต่างชาติ ป้องกันการหาประโยชน์

  นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวชี้แจงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศแนวทางการพิจารณาการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส M หรือ “วีซ่าผู้สื่อข่าวต่างชาติ” ให้แก่สื่อมวลชนต่างประเทศ ว่า การทบทวนปรับปรุงแนวทางการพิจารณาให้วีซ่าดังกล่าว เพื่อสร้างความชัดเจนในการจำแนกผู้สื่อข่าวต่างชาติที่สามารถขอรับวีซ่าประเภทนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของสื่อแนวใหม่และสื่อออนไลน์ ทำให้ผู้สื่อข่าวอิสระประสงค์ขอรับวีซ่าประเภทนี้มากขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้วีซ่านักข่าวต่างชาตินั้นไว้อย่างกว้าง และมิได้ให้คำจำกัดความหรือกำหนดประเภทของสื่อมวลชนที่สามารถขอรับวีซ่าอย่างชัดเจน ทำให้มีกลุ่มชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งใช้วีซ่าประเภทนี้ในการประกอบอาชีพอื่นแอบแฝง หรือใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรประจำตัวสื่อมวลชน
   
  “แนวทางการพิจารณาใหม่ไม่ได้ปิดกั้นผู้ที่มีลักษณะไม่ตรงตามแนวทางพิจารณาไม่ให้ทำงานในไทย โดยจะมีการแจ้งผู้ขอรับวีซ่าหรือขอต่ออายุวีซ่าทราบในเบื้องต้น และแนะนำให้ขอวีซ่าประเภทที่เหมาะสมกับการทำงานของตน ก่อนที่กระทรวงการต่างประเทศจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอขยายระยะเวลาของวีซ่าเดิมออกไปในระยะที่เหมาะสม ให้ผู้ขอรับวีซ่าสามารถเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าประเภทใหม่”
   
  ทั้งนี้ กระบวนการทบทวนปรับปรุงแนวทางการพิจารณานี้ ได้มีการรวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ของนานาประเทศ รวมทั้งได้หารือและปรับแก้ไขร่วมกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) อย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและการดำเนินการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
   
  สำหรับกรณีที่มีข่าวผู้สื่อข่าวต่างชาติ โดยเฉพาะช่างภาพถูกปฏิเสธการต่ออายุวีซ่านั้น กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้ปฏิเสธวีซ่าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่างภาพอิสระ แต่ได้พูดคุยและแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องให้เปลี่ยนประเภทวีซ่า เป็นประเภทที่เหมาะสม เช่นรหัส “B” หรือประเภทการติดต่อธุรกิจหรือทำงาน และหากมีความจำเป็นต้องใช้บัตรสื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพให้กับสำนักข่าว ก็สามารถแสดงความจำนงขอรับบัตรผู้สื่อข่าวได้ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ช่างภาพที่สังกัดสำนักข่าวที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องในประเทศไทยหรือในต่างประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากแนวทางการพิจารณานี้
   
  “ปัจจุบันมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านกระทรวงการต่างประเทศ และพำนักอยู่ในประเทศไทยจำนวนกว่า 500 คน โดยจากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ที่ไม่เข้าข่ายขอรับวีซ่าผู้สื่อข่าวตามแนวทางข้างต้นเพียงประมาณร้อยละ 10”

  วันที่โพสข่าว : 20 กพ. 2559 เวลา 17:27 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.