วันพฤหัสบดีที่  19 ตุลาคม 2560 เวลา 12:17 น.
 • 20:40 น. Listen

  นายกฯเปิดทำเนียบรับปธน.ปาเลสไตน์ ย้ำสัมพันธ์สองประเทศ

  เวลา 18.00 น. นายมามุด อับบาส (H.E. Dr. Mahmoud Abbas) ประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อการเจรจาทำงาน (Working Visit) ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้
   
  นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับ ประธานาธิบดีปาเลสไตน์และคณะ ในการเดินทางเยือนประเทศไทย และยินดีที่พบประธานาธิบดีในวันนี้ ซึ่งการเดินทางเยือนไทยในครั้งนี้ นับเป็นการเยือนระดับสูงครั้งแรกระหว่างไทยกับปาเลสไตน์ จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีของความสัมพันธ์ไทยกับปาเลสไตน์ในอนาคต   ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ทราบว่านับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี 2555 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับปาเลสไตน์ราบรื่นและก้าวหน้ามาตามลำดับมาโดยตลอด นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน มีเขตอาณาครอบคลุมปาเลสไตน์ ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มการติดต่อและและส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยและปาเลสไตน์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ในระดับภาคเอกชนและประชาชนระหว่างประเทศทั้งสองต่อไป
   
  ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ หวังให้มีการจัดตั้งสถานทูต หรือมีคณะผู้แทนทางการทูตของปาเลสไตน์ประจำประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานและการผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกัน อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรีเห็นว่าในเรื่องนี้ต้องสำรวจความเป็นไปได้และพิจารณารายละเอียดร่วมกันต่อไป
   
  ประธานาธิบดี ปาเลสไตน์ ปรารถนาให้ไทยและปาเลสไตน์มีความสัมพันธ์อันดี ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า โดยประสงค์ให้มีการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาแนวทางความร่วมมือด้านต่างๆ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียินดีที่จะสนับสนุนการพัฒนาของปาเลสไตน์โดยพร้อมจะให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ทั้งในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของปาเลสไตน์ เช่น การท่องเที่ยว กีฬา การเกษตร สาธารณสุขและการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
   
  โอกาสนี้ ประธานาธิบดี ปาเลสไตน์ แสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่สนับสนุนการพัฒนาปาเลสไตน์ตลอดมา โดยไทยร่วมมือกับญี่ปุ่นภายใต้กรอบความร่วมมือ CEAPAD (Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development) มีเป้าหมายเบื้องต้นในการพัฒนาการท่องเที่ยวของปาเลสไตน์ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยยินดีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CEAPAD ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 ร่วมกับญี่ปุ่น พร้อมย้ำว่าไทยยังคงสนับสนุนทุนฝึกอบรมให้ปาเลสไตน์ต่อไป
   
  ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลาง ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ กล่าวว่า ปาเลสไตน์หวังให้มีการเจรจากับอิสราเอล ตามแนวทาง Two-State Solution ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยสนับสนุนการเจรจาระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลภายใต้กรอบสหประชาชาติ
   
  นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงระหว่างกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความขอบคุณปาเลสไตน์ที่สนับสนุนการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ของไทย ผ่านองค์การความร่วมมืออิสลาม(OIC) ที่สนับสนุนมุสลิมสายกลางเพื่อให้ทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

  วันที่โพสข่าว : 19 กพ. 2559 เวลา 20:40 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!