วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 09:29 น.
 • 16:37 น. Listen

  เตือนระชาชนระวังบริษัทชักชวนลงทุนธุรกิจเกมส์ออนไลน์

  นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี เปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและแนวร่วมในการป้องปรามการเงินนอกระบบในระดับจังหวัด สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ดำเนินการโดยสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ผู้แทนองค์กรการเงิน และประชาชน ร่วมอบรมกว่า300คน
  ดร.ปภากรณ์ ชุณหชัชราชัย เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน กล่าวว่า ปัจจุบัน ธุรกิจการเงินนอกระบบมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการหลากหลายและขยายวงกว้างรวดเร็ว ที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในหลายจังหวัดว่าได้รับความเสียหายจากธุรกิจการเงินนอกระบบ ขณะนี้มีบริษัทโฆษณาชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนธุรกิจเล่นเกมส์ออนไลน์ โดยจ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิกจำนวน30,400บาท แล้วสามารถดาวน์โหลดเกมส์ของบริษัทมาเล่นเพียงวันละ1นาที จะมีรายได้ขั้นต่ำ8,640บาท ค่าตอบแทนจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเล่นเกมส์ ซึ่งในระยะแรกๆบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้จริงเพียง1-3ครั้ง เมื่อมีคนมาลงทุนมากขึ้นบริษัทจะปิดเวปไซด์แล้วหลบหนีไป ซึ่งพฤติการณ์ อาจจะเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงต้องการให้ประชาชนเกิดความเข้าใจกับธุรกิจการเงินนอกระบบเหล่านั้นเสียก่อน โดยการทำความเข้าใจกับวิธีการที่เหล่ามิจฉาชีพทั้งหลายใช้ในการหลอกลวง และแสวงหาผลประโยชน์จากประชาชน พร้อมยังสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ทั้งในส่วนของหลักการออม การใช้จ่าย และการกู้ยืม ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การลดปัญหาของการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชน

  การอบรมจะทำให้ผู้ร่วมอบรมเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่กระทำผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527อาทิการหลอกลวงประชาชนในลักษณะชักชวนให้นำเงินมาลงทุนในธุรกิจต่างๆ และอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงภายในระยะเวลาอันสั้นหรือที่เรียกว่า แชร์ลูกโซ่ หรือชักชวนให้ร่วมลงทุนธุรกิจเล่นเกมส์ออนไลน์

  วันที่โพสข่าว : 19 กพ. 2559 เวลา 16:37 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!