วันจันทร์ที่  25 กันยายน 2560 เวลา 15:05 น.
 • 20:57 น. Listen

  “ประจิน”หนุนสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร

     
  เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 59 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางติดตามการปฏิบัติราชการและมอบนโยบายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ไอที ชุมชน และผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม โดยนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุป ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 327 ล้านบาท แยกเป็นงบลงทุน จำนวน 159 รายการ งบประมาณ 264 ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น จำนวน 62 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 28.08 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 23 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 7.11
  ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 171 ล้านบาท กองทุนหมู่บ้านที่ยื่นแบบสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ จำนวน 206 กองทุน 253 โครงการ เป็นเงิน 124 ล้านบาท
  ส่วน จ.บุรีรัมย์ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล หรือ ตำบลละ 5 ล้านบาท จำนวน 3,019 โครงการ งบประมาณ 941 ล้านบาท สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง มีกิจกรรมปลูกพืชใช้น้ำน้อยและอาศัยความชื้นของดิน ได้แก่ แตงโม พืชผัก ถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน และดาวเรือง จำนวน 6 โครงการ
  ขณะที่จ.บุรีรัมย์เสนอปัญหาสำคัญอื่นๆ 4 เรื่อง คือ ปัญหาการขอใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาพระยาเพื่อเปิดจุดผ่านแดนถาวร ช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับการประปาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองบุรีรัมย์ในอนาคต เนื่องจาก ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดที่ใช้ผลิตน้ำประปาจะมีเพียงพอถึงปีพ.ศ. 2560 จึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีอยู่และนำน้ำจากลุ่มน้ำอื่นมาสนับสนุน การปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218สายบุรีรัมย์-นางรอง ระยะทาง12.7 กิโลเมตร หมายเลข 2117 สายตะโก-พนมรุ้งระยะทาง 11.9 กิโลเมตร เป็น 4 ช่องจราจร และถนนหมายเลข 2378ตอนสะพานบุรีรินทร์-ไทรงาม ระยะทาง 23.3 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด
  การยกระดับสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากรเนื่องจาก ปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-บุรีรัมย์มีสายการบินเปิดให้บริการ วันละ 6 เที่ยวบิน ประกอบกับจังหวัดบุรีรัมย์มีสนามฟุตบอล และสนามแข่งรถที่ได้มาตรฐานโลกและเปิดทำการแข่งขันตลอดปี ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวและนักแข่งรถได้รับความลำบาก คณะกรรมการ
   

  วันที่โพสข่าว : 18 กพ. 2559 เวลา 20:57 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.