วันอาทิตย์ที่  22 ตุลาคม 2560 เวลา 05:59 น.
 • 23:16 น. Listen

  สมาคมกำนัน-ผญบ. สระแก้วร้องนายกฯ ขออยู่การปกครองส่วนภูมิภาค

  วันนี้ นายชัยศักดิ์ เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านกว่า 450 คน เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นของการคงอยู่ของการปกครองส่วนภูมิภาคซึ่งในอดีตรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นนโยบายการบริการราชการแผ่นดิน ว่าจะต้องจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น แต่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้มีการบัญญัติหมวดการปกครองท้องถิ่นไว้ชัดเจนอย่างเดียว โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับเรื่อง
  นายชัยศักดิ์ เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ทางสมาคมมีความห่วงใยในเรื่องของการคงอยู่การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ซึ่งเคยมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2550 แนวนโยบายด้านบริหารราชการแผ่นดินมาตรา78รัฐต้องดำเนินการตามและส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศและสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ นี่คือกฎหมายรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ชัดเจนและมีความมั่นคงอย่างถาวร แต่ทางสมาคมได้เข้าไปติดตามร่างรัฐธรรมฉบับใหม่ ในหมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจน 
  นายชัยศักดิ์ กล่าวต่อว่า เป็นที่น่าสังเกตและมีเหตุอันสงสัยว่าได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มิได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนกลางและการบริหารส่วนราชการส่วนภูมิภาคแต่อย่างใดและจะไม่รอให้มีคนมาแจ้งว่า จะมีการบัญญัติกฎหมายการบริหารราชการส่วนภูมิภาคไว้ในกฎหมายลูก เพราะหากท่านประยุทธ์ไม่อยู่แล้วเกิดมีนักการเมืองหรือรัฐบาลใหม่คิดแก้กฎหมายลูกยุบการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประเทศของเราจะมั่นคงได้อย่างไร สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระแก้ว จึงขอเสนอให้มีการเพิ่มเติข้อมความในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ จากเดิมในฉบับร่าง มาตรา 49 รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพิ่มเติมข้อความเป็นมาตรา 49 รัฐต้องดำเนินนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศและสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่รัฐต้องดูและให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้านนายภัครธรณ์ กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อจะช่วยนำไปเสนอถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อรับไปพิจารณาต่อไป

  วันที่โพสข่าว : 17 กพ. 2559 เวลา 23:16 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!