วันศุกร์ที่  22 กันยายน 2560 เวลา 09:26 น.
 • 23:00 น. Listen

  ครม.สั่งจ่ายเบี้ยคนพิการเพิ่มเป็นเดือนละ 800 บาท

  พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเมื่อวันที่ 16ก.พ.ที่ผ่านมาว่าที่ประชุม ครม.ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557-30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และจะได้รับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 221,000 คน จะได้รับเบี้ยความพิการทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงปีงบประมาณ 2560

  ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รายงานให้ที่ประชุม ครม.รับทราบว่าตามที่รัฐบาลมีการดำเนินการเพิ่มเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการจากเดิมรายละ 500 บาท เป็น 800 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมาและให้มีผลครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 13,353,628,8800 บาท โดยภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นประมาณ 3,338 ล้านบาทเศษ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและเทศบาลเมืองพัทยาดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณให้ใช้เงินช่วยเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 และพิจารณาปรับแผนการใช้งบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 มาดำเนินการเป็นลำดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้ขอสนับสนุนงบประมาณจากรายการงบกลางฯสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นตามขั้นตอนต่อไป

  ครม.มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานโดยข้อเสนอของกระทรวงพัฒนาสังคมฯโดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 กำหนดให้คนพิการที่ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และให้ได้รับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ซึ่งระเบียบดังกล่าวทำให้คนพิการที่มีบัตรแล้วไม่สามารถได้รับสิทธิเบี้ยความพิการได้ในทันทีและคนพิการจำนวนมากได้มีข้อร้องเรียนที่ไม่ได้รับสิทธิเมื่อมีบัตรคนพิการในทันที

  นอกจากนี้ให้เร่งรัดการให้คนพิการทุกคนที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการทันที โดยไม่ต้องรอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการในปีถัดไป โดยมีมติให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามหน้าที่และภารกิจเพื่อให้คนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการทันทีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป

  วันที่โพสข่าว : 16 กพ. 2559 เวลา 23:00 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.