วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 07:42 น.
 • 21:51 น. Listen

  ตั้งคณะทำงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล 5 ชุมชนจังหวัดภูเก็ต

  เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลฝ่ายส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านอคติชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรมชาวเล ครั้งที่ 1/2559 เพื่อนำเสนอโครงการในการพัฒนาและฟื้นฟูวิถีชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ของแต่ละชุมชน โดยมีส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนชาวเลใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต ชุมชนชาวเลบ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต ชุมชนชาวเลบ้านหินลูกเดียวและชุมชนชาวเลบ้านแหลมหลา ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต


  สำหรับการประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 364/2559 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 แต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวนโยบายของมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ได้แก่ คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ คณะทำงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางจิตวิญญาณชาวเล คณะทำงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ทำกิน คณะทำงานแก้ปัญหาด้านสำมะโนประชากร คณะทำงานฝ่ายส่งเสริม และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข คณะทำงานฝ่ายส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา คณะทำงานฝ่ายส่งเสริม และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและคณะทำงานฝ่ายส่งเสริม และแก้ไขปัญหาด้านอคติชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม


  อย่างไรก็ตาม นายประเจียด กล่าวว่า เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก ดังนั้นของให้คณะทำงานแต่ละฝ่ายได้ไปศึกษาบทหน้าหน้าที่ของตนเอง และให้มีการนำเสนอแผนงานโครงการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวเลในชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ในการประกอบอาชีพการทำประมง และเครื่องมือในการทำประมง ซึ่งถือเป็นอาชีพดั้งเดิม แม้ว่าปัจจุบันจะมีบางส่วนจะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแล้ว โดยขอให้มีการรวบรวมจำนวนรายชื่อของผู้ที่ยังคงมีการประกอบอาชีพประมง และเครื่องมือประมงที่ยังมีการใช้อยู่ รวมทั้งให้มีการเขียนแผนงานโครงการในการเข้าไปช่วยเหลือเรื่องของพื้นที่การทำประมง ซึ่งปัจจุบันมรปัญหาในเรื่องของเขตอุทยานฯ และเขตรักษาพืชพันธุ์ รวมไปถึงการเข้าไปประกอบอาชีพบริเวณใกล้กับที่ตั้งโรงแรม เนื่องจากพบว่ามีผู้ประกอบการโรงแรมบางแห่งไม่อนุญาตให้ชาวทะเลไปทำการประมงบริเวณโขดหินที่อยู่ใกล้กับโรงแรม ซึ่งความจริงไม่สามารถที่จะห้ามได้ ยกเว้นจะเป็นพื้นที่อุทยานฯ ซึ่งในเรื่องเหล่านี้ก็จะต้องไปทำข้อมูลเพื่อนำมาเสนอและหาแนวทางการช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่อไป รวมไปถึงในเรื่องของการที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน การส่งเสริมการศึกษา และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ทั้งนี้ในส่วนของแผนงานโครงการของคณะทำงานชุดต่างๆ นั้นควรจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้

  วันที่โพสข่าว : 16 กพ. 2559 เวลา 21:51 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!