วันอังคารที่  17 ตุลาคม 2560 เวลา 13:04 น.
 • 13:56 น. Listen

  “อลงกรณ์” ยัน ร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไม่ใช่ คปป.  

   
   
   
  นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) คนที่ 1 แถลงถึงการจัดทำการบริหารราชการแผ่นดินว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ และร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ว่า สปท.ได้เสนอพ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อให้การปฏิรูปประเทศมีแนวทางการปฏิรูปที่เป็นกรอบกำหนดยุทธศาสตร์ชาติใน 20 ปี เพราะที่ผ่านมาเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ประเทศก็จะมีการบริหารงานที่ไม่ต่อเนื่อง และไม่เคยมีรัฐบาลอยู่ยาวต่อเนื่องถึง 20 ปี ซึ่งในระหว่างนี้ก็จะมีวิกฤติเกิดขึ้นทุกครั้ง ทำให้ประเทศขาดความต่อเนื่องทางด้านพัฒนา และความสามารถทางด้านการแข่งขัน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงต้องมีพ.ร.บ.ดังกล่าวขึ้นมา เพื่อกำหนดกรอบการทำงานของประเทศให้มีความต่อเนื่อง และสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ ยืนยันว่าสปท.ไม่มีวาระซ่อนเร้น หรือสืบทอดอำนาจ เพราะหากไปศึกษาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว จะพบว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่มีอำนาจการควบคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และไม่ใช่คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติ(คปป.) ที่หลายฝ่ายพยายามบิดเบือนและทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.นี้ได้มีการเปิดกว้างให้มีปรับปรุงแก้ไขได้ ทั้งตัวร่างของพ.ร.บ.ดังนั้นจึงอยากให้สังคมลดละความหวาดระแวง เปิดใจให้กว้าง และอย่าด่วนสรุป
   

  วันที่โพสข่าว : 16 กพ. 2559 เวลา 13:56 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!