วันอังคารที่  19 กันยายน 2560 เวลา 20:31 น.
 • 11:16 น. Listen

  พระบรมฯพระราชทานจักรยาน 192 คันให้ นร.ยะลา

  เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 ก.พ.2559 ที่ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 อ.เมือง จ.ยะลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบรถจักรยานพระราชทานจำนวน 192 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนยากจน และด้อยโอกาส ที่เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดยะลา

  นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือของจังหวัดยะลา จำนวน 192 คัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระเมตตา ห่วงใยเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้มีจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเวลาเรียนหนังสือเพิ่ม และเป็นการพัฒนาคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล“ในการดำเนินงานจักรยานพระราชทานครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยให้จัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียนหนังสือ จากการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นที่ราบ และมีความปลอดภัยในการขี่จักรยาน เป็นนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จำนวน 44 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 44 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จำนวน 44 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดยะลา) จำนวน 10 คน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 50 คน รวมนักเรียนจังหวัดยะลา ได้รับรถจักรยานพระราชทาน จำนวน 192 คน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” รอง ผวจ.ยะลา กล่าว

  วันที่โพสข่าว : 15 กพ. 2559 เวลา 11:16 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.