วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 18:20 น.
 • 14:55 น. Listen

  “โฆษก กรธ.”ยันใช้เหตุผล-รายละเอียดสำคัญ  

   
   
   
  นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับกระบวนการทำงานของกรธ. ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. เป็นต้นไป จะเข้าสู่การปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้น ตามที่มีผู้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะมายัง กรธ. โดยรูปแบบของการพิจารณายังไม่ได้ตกลงอย่างเป็นทางการ แต่ในเบื้องต้นอาจนำเนื้อหามาพิจารณาเรียงลำดับตั้งแต่มาตรา 1 เป็นต้นไปว่ามีใครเสนอขอแก้ไขอะไรบ้างและมีรายละเอียดอย่างไร จากนั้นกรธ.จะอภิปรายและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบ ส่วนการจะปรับแก้ไขหรือไม่นั้นต้องให้เป็นมติของกรธ. ไม่ใช่เอาความเห็นของกรธ.เป็นรายบุคคลเป็นตัวตั้ง
    
  นายอุดม กล่าวด้วยว่าส่วนข้อเสนอแนะและความเห็นที่ได้จากภาคส่วนหรือฝ่ายต่างๆที่เสนอเข้ามานั้น จะไม่นำความเห็นใดความเห็นหนึ่งมาเป็นหลักพิจารณา ส่วนความเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น เชื่อว่าจะไม่มีความพิเศษ เพราะการพิจารณารายละเอียดนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลของกรธ. รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยกรธ.จะไม่ทำงานตามคำสั่งผู้ใด ส่วนการปรับรายละเอียดหรือบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญ ตนคาดว่าเนื้อหาในหมวด2สิทธิ และเสรีภาพปวงชนชาวไทยจะถูกปรับรายละเอียดมากที่สุด เพราะการเขียนในรูปแบบของกรธ. นั้นถูกท้วงติงว่าตัดสิทธิของประชาชนที่เคยมีมาอยู่เดิมทั้งหมด ทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่เป็นแบบนั้น ดังนั้นเพื่อให้ภาคส่วนที่เรียกร้องเกิดความมั่นใจในสิทธิและเสรีภาพที่เคยเรียกร้องต่อสู้ จึงอาจปรับปรุงรายละเอียด
    
  นายอุดม กล่าวด้วยว่าส่วนประเด็นที่เป็นโครงสร้างทางการเมือง หรือสถาบันทางการเมือง ที่หลายฝ่ายต้องการให้ปรับปรุง อาทิ การเลือก ส.ส. โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบนั้น ตนมองว่าต้องให้กรธ. ช่วยอภิปราย แต่ในความเห็นของตนมองว่าสิ่งที่กรธ.วางหลักการไว้สามารถอธิบายได้ว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างไร อีกทั้งการแก้ไขปัญหาการเมืองของฝ่ายการเมืองส่วนสำคัญไม่ได้มีแค่เนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ เพราะยังมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ต้องเขียนเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น ระบบทุนที่ครอบงำพรรคการเมือง ดังนั้นกลไกแก้ปัญหาจะต้องอาศัยกฎหมายอื่นๆ ร่วมด้วย ขณะที่การได้มาซึ่งส.ว. จากที่รับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี กลับพบว่าประชาชนไม่ได้เรียกร้องที่มาส.ว.รูปแบบใดเป็นพิเศษ โดยให้มาจากการสรรหา หรือเลือกตั้งผสมสรรหาก็ได้ แต่กรณีจะปรับแก้ไขหรือไม่อย่างไร กรธ.จะมีคำอธิบาย

  วันที่โพสข่าว : 14 กพ. 2559 เวลา 14:55 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!