วันอาทิตย์ที่  24 กรกฎาคม 2559 เวลา 07:59 น.
 • 09:21 น. Listen

  พิจิตรแล้ง ชาวบ้านขุดคันกั้นน้ำใช้กับพืชสวน

   
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคลองข้าวตอก ในพื้นที่ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เกษตรกรต้องนำเครื่องมือ จอบเสียบ ทำการขุดดิน ในคลอง ขึ้นมาทำแนวดินกั้นน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ทำสวนมะละกอและพืชสวนครัว ที่กำลังขาดแคลนน้ำ หลัง น้ำในคลองข้าวตอก ได้ทยอยแห้งลง จนเหลือเพียงแอ่งน้ำขนาดเล็ก ที่เกษตรกรสามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้
  ชาวบ้าน ระบุว่า สาเหตุจากที่ต้องขุดคันกั้นน้ำไว้ใช้ เพื่อกักเก็บน้ำ เนื่องจากสภาพคลอง มีสภาพตื้นเขิน และ ไม่สามารถเก็บน้ำได้ จึงต้องขุดคันกั้นน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ ไว้ใช้ ในการล่อเลี้ยงสวนมะละกอ ให้รอดจากสภาวะภัยแล้ง
   

  วันที่โพสข่าว : 14 กพ. 2559 เวลา 09:21 น.


ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.