วันอังคารที่  26 กันยายน 2560 เวลา 09:03 น.
 • 14:24 น. Listen

  สปน. โชว์ผลงานดับทุกข์ปชช.ได้ข้อยุติ83.65เปอร์เซ็นต์

            
    
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า ศูนย์บริการประชาชน ในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล มีผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ว่า จำนวนผู้ใช้บริการ 12,127 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7,332 เรื่อง  ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มมวลชน จำนวน 37 กลุ่ม ซึ่งดำเนินการจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 83.65 อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 16.35  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท คดีความ เช่น ปัญหาที่ดิน ปัญหาหนี้สิน เป็นต้น และได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน พ.ศ. 2548 ผ่านเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (www.publicconsultation.opm.go.th) ทั้งนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯด้วยแล้ว
      
  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเยียวยา ด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 -2557 ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ อีกทั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 1/2559 โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมติที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการนำความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ ไปพิจารณาปรับปรุงกรอบแนวทางการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล และการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกต่อไป
          
  ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ในคราวนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 สำหรับงานที่ศูนย์บริการประชาชนดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นั้นในวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดชัยภูมิ เพื่อไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินส.ป.ก. 4-01 แปลงเลขที่ 12934 กลุ่มที่ 1719 เล่มที่ 130 หน้า 34 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่กรณีผลกระทบจากการก่อสร้างแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ - รังสิต) ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยเกิดรอยแตกร้าวนี้ด้วย
      
   

  วันที่โพสข่าว : 12 กพ. 2559 เวลา 14:24 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.