วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 18:31 น.
 • 13:01 น. Listen
  “สวนสุนันทา”ชี้แจงไม่เกี่ยวอ.หนีทุน ชี้เป็นคดีความกับต้นสังกัดใหม่

  “สวนสุนันทา”ชี้แจงไม่เกี่ยวอ.หนีทุน ชี้เป็นคดีความกับต้นสังกัดใหม่

  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ชี้แจงถึงกรณีที่นางภัทรพร บัวทอง อดีตอาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยซาราโซตา รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และสุดท้ายก็หนีทุนตกให้เป็นภาระการชดใช้ของผู้ค้ำประกัน 3 รายว่า จากการตรวจสอบข้อมูลที่ฝ่ายนิติการของมหาวิทยาลัย ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้องร้องของมหาวิทยาลัยกับผู้ค้ำประกันทั้ง 3 รายนี้แต่อย่างใด และยืนยันได้ว่าที่ผ่านมานางภัทรพรไม่เคยมีหนังสือมายังมหาวิทยาลัยแจ้งว่ายินดีจะชดใช้เงิน 6 ล้านบาทและมหาวิทยาลัยก็มิได้เป็นผู้ไปฟ้องศาลล้มละลายให้บุคคลผู้ค้ำประกันทั้งสามเป็นบุคคลล้มละลายแต่ประการใด
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า กรณีของนางภัทรพร จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นอดีตอาจารย์ของสวนสุนันทาจริง แต่เมื่อได้รับทุนการศึกษานั้น ได้รับจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏในขณะนั้น และนางภัทรภรได้เลือกที่จะไปรับราชการที่สถาบันราชภัฏอุดรธานี การทำสัญญาขอรับทุนและการมีผู้ค้ำประกัน 3 ราย ดำเนินการกับสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มิได้ทำกับสวนสุนันทา เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยยังไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อสำเร็จการศึกษานางภัทรพรจึงต้องไปใช้ทุนและเป็นอาจารย์ในสังกัดของสถาบันราชภัฏอุดรธานี
  “กรณีที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติให้ลาออกหรือการดำเนินการฟ้องร้องผู้ค้ำประกันทั้ง 3 ราย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสวนสุนันทา เพราะสถานภาพของอาจารย์ภัทรพรในขณะนั้น มิได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของสวนสุนันทา ได้สอบถามกับผู้ค้ำประกันหนึ่งในสาม คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ภากิตต์ ตรีสุกลซึ่งเป็นอาจารย์ของสวนสุนันทา ก็ได้รับคำชี้แจงว่า กรณีที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับสวนสุนันทาแต่ประการใด มหาวิทยาลัยที่ฟ้องร้องผู้ค้ำประกันทั้งสามรายคือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผมตรวจสอบไปที่ สกอ. ก็ไม่พบเรื่อง เพราะได้โอนงานไปให้อุดรธานีแล้ว”
  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช ยังกล่าวด้วยว่า กรณีที่มีข้อสงสัยว่า ในขณะที่อาจารย์ยังมีปัญหาค้างทุนการศึกษาแต่มหาวิทยาลัยกลับอนุมัติให้ลาออกได้นั้น เป็นไปตามระเบียบก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 ซึ่งผู้บังคับบัญชาไม่มีอำนาจจะยับยั้งได้ มีอำนาจเต็มที่ที่จะยับยั้งได้ก็แค่ 90 วันเท่านั้นและเป็นคนละส่วนกับการชดใช้ทุน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสวนสุนันทา เมื่อบุคลากรคนใดจะลาออกจากมหาวิทยาลัย จะให้กองคลังตรวจสอบภาระหนี้สินก่อนทุกครั้ง กรณีที่มีหนี้สินก็จะใช้ช่วงเวลาในอำนาจ 90 วันนี้เจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับผู้ค้ำประกัน

  วันที่โพสข่าว : 12 กพ. 2559 เวลา 13:01 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!