วันอังคารที่  26 กันยายน 2560 เวลา 23:07 น.
 • 20:11 น. Listen

  บอร์ดสกศ.รับทราบแผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี

  เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2559 ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมสภาการศึกษาว่า คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นประธาน ได้มีการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินการ ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 หรือแผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี โดยที่ประชุมได้รับทราบและมอบหมายให้คณะดังกล่าวกลับไปพิจารณาข้อเท็จจริงว่าดำเนินการได้หรือไม่ โดยต้องทำคู่ขนานปรับแก้พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2546 ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง และตลอดช่วงชีวิต ทุกระยะการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น กลาง ยาว เช่น เรื่องการแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา ได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ ตนและนายกรัฐมนตรี ไม่ได้มีธงในเรื่องใดทั้งนั้น แต่หากพิจารณาตามเนื้อผ้าว่าต้องแยกก็ต้องแยก อย่างไรก็ตาม การแผนการศึกษาแห่งชาติ ต้องรอ พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2546 ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับแก้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะดำเนินการได้


  “แผนการศึกษาแห่งชาติ ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งด้านนโยบายรัฐ เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการนำปัญหาเดิม เช่น เรื่องคุณธรรม จริยธรรรม วินัย มาปรับแก้เพื่อจัดสร้างคนรุ่นใหม่ เก่ง ดี มีคุณธรรม และมีลักษณะตรงกับศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ และต้องไปศึกษาต่อด้วยว่าจะให้หน่วยงานใดรับผิดชอบปฎิบัติ ก่อนจะปทำประชาพิจารณ์แผนดังกล่าวในวันที่ 21 มีนาคมนี้ ด้วย” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว

  วันที่โพสข่าว : 11 กพ. 2559 เวลา 20:11 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้